Ansök om nedsatt medlemsavgift

Är din FöPL/LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön under 13 076 euro per år? Ansök om nedsatt medlemsavgift.

Är din årsarbetsinkomst som ligger till grund för din pensionsförsäkring efter tidpunkten 1.1.2020 under miniminivån som i lagen om arbetslöshetsskydd för arbetslösa krävs för att företagsverksamhetens omfattning ska kunna tolkas som väsentlig, eller om din pensionsförsäkring helt har avslutats, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift hos kassan.

Den nedsatta medlemsavgiften är 5 € per månad eller 60 € per år.

Nedsatt medlemsavgift kan beviljas för ett kalenderår i gången. Ändras dina omständigheter (du höjer din årsarbetsinkomst som ligger till grund för pensionsförsäkringen till 13 076 € eller högre) ska du genast meddela kassan. För att beviljas nedsatt medlemskapsavgift ska du skicka följande till kassan

  • pensionsbolagets intyg över din FöPL/LFöPL-årsarbetsinkomst 2020
  • ArPL-försäkrade delägare i företaget och företagares familjemedlemmar ska skicka löneintyg som visar att ArPL-löneinkomsten är under 1 089,67 € per månad (13 076 €/år)

Har du avslutat din pensionsförsäkring ska du skicka pensionsbolagets beslut angående din pensionsförsäkrings förfallande/utgång till kassan.

Dessutom ska du i din skriftliga ansökan uppge

  • namn och telefonnummer
  • födelsedatum eller medlemsnummer
  • kontonummer för eventuell retur av medlemsavgift.

Retur gäller endast för medlemsavgifter under innevarande år.

Företagares arbetsvillkor tjänas inte in medan man är berättigad till nedsatt medlemsavgift.

Skicka din ansökan per p-post till adressen neuvonta@ syt.fi, per fax till numret (09) 622 4840 eller per post till adressen SYT, PB 86, 00251 Helsingfors.