Medlemsavgiftsfakturorna

Home/Information för medlemmar/Medlemsavgiftsfakturorna
Medlemsavgiftsfakturorna 2019-03-19T08:52:49+03:00

Medelsavgiftsfakturorna

Medlemsavgifterna fastställs i förhållande till föreliggande risk. Skulle man bli arbetslös, ger en liten årlig investering mångfaldig avkastning. Företagaren kan avdra försäkringsavgifterna i sin personliga beskattning, vilket skär bort t.o.m. hälften. Liksom försäkringar i övrigt är arbetslöshetsförsäkringen dyr när man betalar den, men billig ifall skada skulle ske. Om du vill beräkna storleken på SYT-kassans medlemsavgift eller eventuell dagpenning, kan du använda våra räknare.

Finansinspektionen fastställer SYT-kassans medlemsavgift på basen av kassans proposition. SYT-kassans medlemsavgift är ca 1,4–2,6 % av den arbetsinkomst som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för. Medlemsavgiften är 2,1 % av arbetsinkomsten som ligger till grundförsäkringen för den del som överskrider 5 800 euro.

Som företagare kan du välja en försäkringsnivå som högst motsvarar årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL), eller som högst motsvarar det sammanlagda beloppet av de olika pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) du har betalat som följd av företagsverksamheten.  Du kan alltså välja vilket som helst belopp i euro som överskrider 12 816 euro.

Medlemsavgifterna är avdragsgilla i din personliga beskattning. Nya medlemmar betalar medlemsavgift fr.o.m. början av den månad de har anslutit sig till kassan – blir du t.ex. medlem 15.5.2019 betalar du medlemsavgift för åtta (8) månader (maj-december) under ditt första år. Medlemsavgiftsfakturans första förfallodag är ca 2 veckor efter medlemskapets början.

Man kan betala sin medlemsavgift i en eller fyra rater. SYT-kassan skickar ifyllda bankgiro för betalning. Medlemsavgiftsfakturorna för hela året postas samtidigt. Man kan också välja att få medlemsavgiftsfakturan som elektronisk e-faktura.

Exempel: Är din FöPL-årsinkomst 14 000 € och din LFöPL-årsinkomst 6 000 €, kan du maximalt försäkra dig för det sammanlagda beloppet av dina FöPL- och LFöPL-inkomster, 20 000 € /år.

Förhöjd dagpenning betalas till personer som försörjer barn under 18 år. Barnförhöjningen är 5,23 € för ett barn, 7,68 € för två barn och 9,90 € för tre eller flera barn per dag.

 Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning 1.1.2019

Arbetsinkomst €/år Medlemsavgift  €/månad Medlemsavgift €/år Dagpenning €/vardag  Dagpenning €/månad Inkomsrelaterad dagpenning vs.grunddagpenning
12 816 12,28 147,34 40,17 863,65 167,05
15 000 16,1 193,2 43,98 945,57 248,97
18 000 21,35 256,2 49,22 1058,23 361,63
20 000 24,85 298,2 52,7 1133,05 436,45
25 000 33,6 403,2 61,42 1320,53 623,93
26 000 35,35 424,2 63,17 1358,16 661,56
30 000 42,35 508,2 70,15 1508,23 811,63
35 000 51,1 613,2 78,87 1695,71 999,11
40 000 59,85 718,2 84,62 1819,33 1122,73
45 000 68,6 823,2 88,49 1902,54 1205,94
50 000 77,35 928,2 92,37 1985,96 1289,36
60 000 94,85 1138,2 100,12 2152,58 1455,98
70 000 112,35 1 348,20 107,87 2319,21 1622,61
80 000 129,85 1 558,20 115,63 2486,05 1789,45
90 000 147,35 1 768,20 123,38 2652,67 1956,07