Lagar och förordningar

Lag om utkomstskydd för arbetslösa
Lag om arbetslöshetskassor
Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Förvaltningslag

Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (på finska)
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor

Arbets- och näringsministeriet: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa

Här kan du läsa kassans stadgar: 2020_stadgar