Anvisningar och publikationer

Home/Information för medlemmar/Anvisningar och publikationer
Anvisningar och publikationer 2020-02-06T10:16:00+02:00

Anvisningar och publikationer

SYT-kassans stadgar: 2020_SYT_stadgar

SYT-kassans broschyr 2020: SYT_broschyr 2020

Blanketter 

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Utredningsblankett för försäljningsvist

Löneintyg för arbetslöshetskassa

Ansökan om rörlighetsunderstöd

Instruktioner

Instruktioner för ansökan om inkomstdagpenning: Om du blir arbetslös

Medlemsbrev

infobrev 2020

infobrev