Anvisningar och publikationer

Kassans stadgar: 2020_stadgar

SYT-kassans broschyr 2020: SYT_broschyr 2020

Blanketter 

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Utredningsblankett för försäljningsvist

Löneintyg för arbetslöshetskassa

Ansökan om rörlighetsunderstöd

Instruktioner

Instruktioner för ansökan om inkomstdagpenning: Om du blir arbetslös

Medlemsbrev

infobrev 2020

infobrev