Arbete som löntagare och medlemskap i SYT

Blir du löntagare lönar det sig för dig att bli medlem i en löntagarkassa genast när anställningen börjar. Byter du kassa genast när din situation förändras säkerställer efterskyddet att din rätt till dagpenning förblir i kraft utan avbrott. Löntagares arbets- och försäkringsvillkor är 26 veckor. Mera information finns på adressen www.tyj.fi.

Du har uppfyllt företagares arbetsvillkor

Har du uppfyllt företagares arbetsvillkor i SYT-kassan och blir löntagare lönar det sig för dig att genast bli medlem i en löntagarkassa, eftersom du som medlem i SYT-kassan inte kan tjäna in löntagares arbetsvillkor.

Blir du medlem i en löntagarkassa och blir arbetslös innan du har hunnit tjäna in löntagares arbetsvillkor, kan löntagarkassan betala företagares efterskyddsdagpenning som fastställs i enlighet med arbetsinkomsten du hade valt i SYT-kassan. Har du fått arbetslöshetsdagpenning från SYT-kassan betalar löntagarkassan motsvarande belopp i dagpenning högst för maximiantalet dagar (300, 400 eller 500). Uppfyller du löntagares arbetsvillkor vid en senare tidpunkt bestäms din arbetslöshetsdagpenning på nytt.

Du inte har uppfyllt företagares arbetsvillkor

Har du fortsättningsvis rätt till löntagares efterskydd lönar det sig för dig att gå tillbaka till löntagarkassan när du börjar ditt lönearbete. Din rätt till löntagares dagpenning förblir i kraft under förutsättning att du blir medlem i en löntagarkassa inom en månad räknat från datum du gick ut ur SYT-kassan, och att du när du blir arbetslös under en granskningsperiod på 28 månader har tjänat in minst 26 veckor av i en löntagarkassa försäkrat lönearbete.

Har du fått på lönearbete baserad dagpenning från en löntagarkassa eller en företagarkassa och har inte tjänat in ditt nya arbetsvillkor, får du fortsättningsvis dagpenning för dagarna som återstår av maximi-betalningsperioden.

Har du inte varit medlem i en löntagarkassa omedelbart före ditt medlemskap i SYT-kassan och inte uppfyllt företagares arbetsvillkor, måste du innan du får rätt till dagpenning tjäna in ett nytt arbetsvillkor (26 veckor) som medlem i en löntagarkassa.

Du kan också bli kvar som medlem i SYT-kassan

Är du företagare och blir löntagare kan du bli kvar som medlem i SYT-kassan. En dagpenning kan fastställas ifall du under de senaste fyra åren har arbetat som företagare och varit medlem i kassan 15 månader.

Lyfter du arbetslöshetsdagpenning och blir löntagare kan SYT betala s.k. jämkad dagpenning. Den jämkade dagpenningen utgår från realiserad arbetstid. Underskrider arbetstiden 80 % av en heltidsanställd arbetstagares arbetstid kan jämkning komma i fråga. Därefter jämförs ansökningsperiodens lön med lönen som ligger till grund för den tidigare fastställda dagpenningen. När det är fråga om lön är den vanligaste gränsen 100 procent av lönen som ligger till grund för dagpenningen. En lägre lön kan hanteras som avdrag i dagpenningen. Överskrids arbetstiden eller lönen under en viss månad kan dagpenning inte betalas och arbetslöshetsdagarna man då sparar in kan användas senare. Man måste ha ett utlåtande från arbets- och näringsbyrån för att kunna ansöka om arbetslöshetsdagpenning.

Man ansöker alltid om dagpenning i den kassan vars medlemskap är i kraft när arbetslösheten börjar. Man kan inte byta kassa när man är arbetslös.