Meddela SYT-kassan om du går i partiell ålderspension, delinvalidpension eller deltidspension

Du ska meddela kassan om du går i partiell ålderspension eller blir deltidspensionär eller delinvalidpensionär.

Om din årsarbetsinkomst som ligger till grund för din pensionsförsäkring är under miniminivån, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift hos kassan. Den nedsatta medlemssavgiften är 5 € per månad eller 60 € per år.

Till och med datum när pensionen började fastställs kassans medlemsavgifter på basen av halverad/sänkt FöPL-inkomst. Ligger FöPL-arbetsinkomsten vid tidpunkten för pensionens början under 13 076 euro per år, fastställs SYT-kassans medlemsavgifter i alla fall enligt den här nivån.

För att fastställa korrekt medlemsavgiftsnivå behöver vi få intyg från försäkringsbolaget beträffande:

– tidpunkt när deltidspensionen/delinvalidpensionen började

– FöPL- eller LFöPL-årsinkomsten vid tidpunkten för pensionens början

Personer (delägare och företagarens familjemedlemmar) som inte omfattas av FöPL- eller LFöPL-försäkringen uppger sin ArPL-årslön.

Skicka skannad kopia av försäkringsbolages intyg per e-post till neuvonta@syt.fi, per post till SYT, PB 86, 00251 Helsingfors eller faxa intyget till numret (09) 622 4840. Meddela också telefonnummer så att vi vid behov kan begära mera information.

Partiell ålderspension

Partiell ålderspension påverkar inte arbetslöshetsdagpenningen.

Deltidspension eller delinvalidpension

Blir en företagare som får deltidspension eller delinvalidpension arbetslös, fastställs hens dagpenning i huvudsak enligt situationen som gällde före pensioneringen. Då förutsätts att medlemmen har uppfyllt företagares arbetsvillkor på 15 månader t.o.m. datum när pensionen började.