2019 är arbetsinkomsten 12 816 euro per år

Home/Information för medlemmar/2019 är arbetsinkomsten 12 816 euro per år
2019 är arbetsinkomsten 12 816 euro per år 2019-10-24T09:36:07+02:00

MINIMIFÖRSÄKRINGSNIVÅN 12 816€ FRÅN 1.1. 2019

Minimiförsäkringsnivån som uppfyllar företagarens arbetsvillkoret justeras årligen med lönekoefficient. Från början av 2019 miniminivån är 12 816 €.

Om du är en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare, och ditt medlemskap är baserat på minimiförsäkringsnivån 12 576 € i 2018, uppdaterar vi din försäkringsnivå automatiskt med lönekoefficienten i 2018 om du inte har meddelat oss att du inte vill en automatisk förhöjning.

Om du är en ArPL-försäkrad företagare och ditt medlemskap är baserat på minimiförsäkringsnivån 12 576 € i 2018, meddela din förksäkringsnivå i 2019 på nätet  eller via e-post neuvonta@syt.fi.

HUR VÄLJER JAG FÖRSÄKRINGSNIVÅ I KASSAN?

1. FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare

Som företagare kan man inte försäkra sig i SYT-kassan på en högre nivå än vad som ligger till grund för FöPL- eller LFöPL-försäkringen. För FöPL- och LFöPL-försäkrade är den beräknade arbetsinkomsten som överenskommits med försäkringsbolaget avgörande. När man väljer försäkringsnivå i arbetslöshetskassan kan man räkna ihop sina FöPL- och LFöPL-inkomster samt ArPL-lön man förtjänat i företagarställning. Man ska också observera att dividender och privatuttag eller i beskattningen fastställd arbetsinkomst inte påverkar arbetsinkomsten.

2. ArPL-försäkrade delägare eller familjemedlemmar

ArPL-årslönen är maximinivån för vilken man som företagare kan försäkra sig i SYT-kassan. För ArPL-försäkrades del betyder det här de facto utbetalade löner som är underställda pensionsförsäkringen. Har du dessutom FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomster, kan du räkna ihop inkomsterna när du väljer försäkringsnivå.

20 % regeln

I enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan man under en granskningsperiod på 15 månader effektivt höja sin försäkringsnivå med högst 20 %, så att höjningen i sin helhet genast räknas med i arbetsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen. Höjer man sin arbetsinkomst över 20 % måste den höjda nivån vara i kraft minst 15 månader för att i helhet påverka dagpenningen.

Det lönar sig alltså inte att teckna försäkring för ett belopp som överskrider den verkliga FöPL-, LFöPL- eller ArPL-årsinkomsten eller det sammanlagda beloppet av olika pensionsförsäkringar (FöPL, LFöPL, ArPL) man har betalat med anledning av företagsverksamheten.

Det lönar sig att ändra försäkringsnivå i kassan när arbetsinkomsten ändras.

Vänligen beakta också att ändringarna måste göras skriftligen eller elektroniskt, t.ex. per e-post till adressen neuvonta@syt.fi eller på internet: blanketter.

Ändringar kan göras retroaktivt endast för innevarande år. Du kan kontrollera din nuvarande försäkringsnivå på din medlemskapsfaktura eller via kassans e-ärendetjänst.