Information för medlemmar – Du ansvarar själv

Du visste väl att du som medlem i SYT-kassan alltid själv ansvarar för att kassan har dina aktuella medlemsuppgifter. Kassamedlemmarna ska självständigt sköta t.ex. ändringar i försäkringsnivå och kontaktinformation. Medlemmarna ska också se till att de har försäkrat sig i rätt kassa. Arbetar du som löntagare på heltid ska du bli medlem i en löntagarkassa.