SYT-kassan – landets största arbetslöshetskassa för företagare – sänker sin medlemsavgift, så företagarna kan se fram emot en lägre medlemsavgift nästa år. Vid början av år 2018 ligger arbetslöshetskassans medlemsavgift som lägst på 152,46 per år.

Enligt SYT:s kassachef Merja Jokinen kunde medlemsavgiften sänkas på grund av kassans positiva ekonomiska utveckling och lägre arbetslöshetssiffror. Antalet personer som lyfter dagpenning har sjunkit ca 20 procent jämfört med föregående år.

– Vår medlemsavgift sjunker från 2,65 procent till 2,25 procent, dvs. nästa år är den avdragsgilla medlemsavgiften som lägst under 13 €/månad. Vi har alltid hoppats att medlemsavgiftens nivå inte skulle vara en orsak för förtagare att inte bli medlemmar i SYT-kassan. För några år sedan var vår medlemsavgift ännu lägre, men sedan höjdes avgiften för arbetslöshetsförmåner 30 procent under ett par år i rad och då blev vi tvungna att göra en ganska kännbar höjning, säger Jokinen.

Som företagare omfattas man av arbetslöshetsskyddet och kan bli medlem i SYT-kassan ifall man har en FöPL-försäkring som baserar sig på en årsinkomst på minst 12 576 euro per år. SYT-kassan betalar inkomstdagpenning åt arbetslösa företagare. Dagpenningens belopp beror på vilken försäkringsnivå man som företagare har valt i SYT-kassan. Försäkringsnivån är kopplad till FöPL-försäkringens arbetsinkomst. Företagare som inte är medlemmar i kassan kan under arbetslöshet få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från Fpa (32,64 €/dag år 2018). Kassamedlemmar kan få rätt till inkomstrelaterad dagpenning på basen av 15 månaders medlemskap och verksamhet som företagare.

SYT-kassans medlemsavgifter fastställs av Finansinspektionen.

Excempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning 1.1.2018

Arbetsinkomst €/år Medlemsavgift  €/månad Medlemsavgift €/år Dagpenning €/vardag Dagpenning €/månad Inkomsrelaterad dagpenning vs.grunddagpenning
12 576 12,71  152,46 39,73 854,20 157,60
15 000 17,25  207,00 43,98 945,57 248,97
18 000 22,88  274,50 49,22 1058,23 361,63
20 000 26,63  319,50 52,7 1133,05 436,45
25 000 36,00  432,00 61,42 1320,53 623,93
26 000 37,88  454,50 63,17 1358,16 661,56
30 000 45,38  544,50 70,15 1508,23 811,63
35 000 54,75 657,00 78,87 1695,71 999,11
40 000 64,13  769,50 84,62 1819,33 1122,73
45 000 73,50  882,00 88,49 1902,54 1205,94
50 000 82,88 994,50 92,37 1985,96 1289,36
60 000 101,63  1 219,50 100,12 2152,58 1455,98
70 000 120,38 1 444,50 107,87 2319,21 1622,61
80 000 139,13 1 669,50 115,63 2486,05 1789,45
90 000 157,88 1 894,50 123,38 2652,67 1956,07

 

Bli medlem

 

 

 

Vår medlemsavgift sjunker från 2,65 procent till 2,25 procent, dvs. nästa år är den avdragsgilla medlemsavgiften som lägst under 13 €/månad. Vi har alltid hoppats att medlemsavgiftens nivå inte skulle vara en orsak för förtagare att inte bli medlemmar i SYT-kassan.