SYT-kassan – landets största arbetslöshetskassa för företagare – sänker sin medlemsavgift, så företagarna kan se fram emot en lägre medlemsavgift nästa år. Vid början av år 2019 ligger arbetslöshetskassans medlemsavgift som lägst på 147,34 per år.

Enligt SYT:s kassachef Merja Jokinen kunde medlemsavgiften sänkas på grund av kassans positiva ekonomiska utveckling och lägre arbetslöshetssiffror. Antalet personer som lyfter dagpenning har sjunkit ca 20 procent jämfört med föregående år.

– Vår medlemsavgift sjunker från 2,25 procent till 2,1 procent, dvs. nästa år är den avdragsgilla medlemsavgiften som lägst under 13 €/månad. Vi har alltid hoppats att medlemsavgiftens nivå inte skulle vara en orsak för förtagare att inte bli medlemmar i SYT-kassan. För några år sedan var vår medlemsavgift ännu lägre, men sedan höjdes avgiften för arbetslöshetsförmåner 30 procent under ett par år i rad och då blev vi tvungna att göra en ganska kännbar höjning, säger Jokinen.

Som företagare omfattas man av arbetslöshetsskyddet och kan bli medlem i SYT-kassan ifall man har en FöPL-försäkring som baserar sig på en årsinkomst på minst 12 816 euro per år. SYT-kassan betalar inkomstdagpenning åt arbetslösa företagare. Dagpenningens belopp beror på vilken försäkringsnivå man som företagare har valt i SYT-kassan. Försäkringsnivån är kopplad till FöPL-försäkringens arbetsinkomst. Företagare som inte är medlemmar i kassan kan under arbetslöshet få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från Fpa (32,40 €/dag år 2019). Kassamedlemmar kan få rätt till inkomstrelaterad dagpenning på basen av 15 månaders medlemskap och verksamhet som företagare.

SYT-kassans medlemsavgifter fastställs av Finansinspektionen.

 

Excempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning 1.1.2019

Arbetsinkomst €/år Medlemsavgift  €/månad Medlemsavgift €/år Dagpenning €/vardag Dagpenning €/månad Inkomsrelaterad dagpenning vs.grunddagpenning
12 816 12,28 147,34 40,17 863,65 167,05
15 000 16,1 193,2 43,98 945,57 248,97
18 000 21,35 256,2 49,22 1058,23 361,63
20 000 24,85 298,2 52,7 1133,05 436,45
25 000 33,6 403,2 61,42 1320,53 623,93
26 000 35,35 424,2 63,17 1358,16 661,56
30 000 42,35 508,2 70,15 1508,23 811,63
35 000 51,1 613,2 78,87 1695,71 999,11
40 000 59,85 718,2 84,62 1819,33 1122,73
45 000 68,6 823,2 88,49 1902,54 1205,94
50 000 77,35 928,2 92,37 1985,96 1289,36
60 000 94,85 1138,2 100,12 2152,58 1455,98
70 000 112,35 1 348,20 107,87 2319,21 1622,61
80 000 129,85 1 558,20 115,63 2486,05 1789,45
90 000 147,35 1 768,20 123,38 2652,67 1956,07