Från och med april påverkar lön för deltidsarbete eller korttidsjobb inte arbetslöshetsförmånen innan lönen betalas

Home/Aktuellt/Från och med april påverkar lön för deltidsarbete eller korttidsjobb inte arbetslöshetsförmånen innan lönen betalas

Från och med april påverkar lön för deltidsarbete eller korttidsjobb inte arbetslöshetsförmånen innan lönen betalas

Från och med början av april påverkar småskaligt arbete arbetslöshetsförmånen först när lönen har betalats. Ändringen leder till mera regelbundna inkomster för deltidsarbetande och ströjobbare.

För närvarande påverkar lön som betalas till arbetslösa personer för deltidsarbete eller ströjobb arbetslöshetsförmånen för tidsperioden som lönen avser, dvs. under vilken lönen har förtjänats. För att kunna räkna ut dagpenningens belopp för intjäningsperioden har man varit tvungen att vänta tills lönen har betalats. Det har fördröjt betalningen av förmån för personer som får sin lön och sina löneuppgifter först veckor efter det arbetet har utförts.

Ändringen träder i kraft så att arbete som har utförts före 1.4.2019 beaktas enligt intjäningsdatum. Arbete som har utförts 1.4.2019 eller senare beaktas när lönen för arbetet betalas.

I praktiken beror det på din ansökningsperiod och dina lönebetalningsdagar hur ikraftträdandet påverkar din förmån. Det är mycket möjligt att du inte just lägger märke till ändringen i förmånens betalning eller belopp. Omfattar din första ansökningsperiod som infaller inom april ingen lönebetalningsdag, är det också möjligt att du får din fulla förmån för tidsperioden. Med avseende på ikraftträdandet ska man också notera att samma lön inte beaktas i förmånen två gånger. Har en viss andel av lönen beaktats i mars enligt intjäningsperioden påverkar den inte förmånen enligt betalningsdatum i april.

2019-03-21T11:47:07+02:00