Från och med 1.1.2020 använder arbetslöshetskassorna inkomstregistrets uppgifter som grund för sina förmånsbeslut. Tack var löneregistret behöver man inte längre skicka så många bilagor med sin förmånansökan.

Vilka uppgifter får arbetslöshetskassorna från inkomstregistret?

Uppgifterna som arbetslöshetskassorna får från inkomstregistret är sådana som påverkar förmånens belopp eller berättigande till förmån. Då gäller det bl.a. löneinkomster före arbetslöshet (med undantag av företagares FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomster), anställningsuppgifter samt  inkomster under arbetslöshet. Dina uppgifter kan sökas endast ifall du har ansökt om förmån från arbetslöshetskassan. Från inkomstregistret får arbetslöshetskassan dessutom uppgifter om lön som betalas för samma tidsperiod som förmånen.

Vilka uppgifter ger arbetsgivaren till inkomstregistret?

Arbetsgivarna har anmält löneuppgifter till inkomstregistret sedan januari 2019. Räknat från löneutbetalningsdatum har arbetsgivarna 5 kalenderdagar på sig att anmäla uppgifterna till registret.

Arbetsgivarna kan anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret i kortfattat eller mera omfattande format. För arbetsgivarna är det obligatoriskt att anmäla löneuppgifter minst i kortfattat format.

Kortfattad format innebär att löneuppgifterna anmäls utan ytterligare specificering. Används mera omfattande format har löneuppgifterna specificerats noggrannare enligt inkomstslag. Arbetsgivarna kan dessutom meddela frivilliga kompletterande uppgifter till inkomstregistret, t.ex. uppgifter om frånvaro och löneintjäningsperioder.

Varföre blev jag ombedd att skicka löneintyg?

För många underlättar inkomstregistret ansökan om förmåner, men det är möjligt att du fortsättningsvis blir ombedd att skicka in löne- och anställningsuppgifter. Det här beror på att alla behövliga uppgifter inte har antecknats i inkomstregistret, eller på att uppgifterna som finns i inkomstregistret inte är tillräckliga för att kunna hantera din ansökan om dagpenning.

Har arbetsgivaren anmält löneuppgifterna till inkomstregistret i ett mera omfattande format och samtidigt också gett frivilliga uppgifter, är det mera sannolikt att SYT-kassan får alla uppgifter som behövs för hantering av förmånansökan direkt från inkomstregistret, och sökande behöver inte skicka in kompletterande löne- och anställningsuppgifter.

Syns inkomsterna från företagsverksamheten i inkomstregistret?

I huvudsak syns inte inkomster från företagsverksamhet i inkomstregistret. Har du inkomster från din företagsverksamhet ska du som vanligt skicka utredning till SYT-kassan.

Inkomster som har förtjänats som lättföretagare kan eventuellt finnas i inkomstregistret, men är inte alltid tillräckliga för hantering av förmånsansökan.