Medlemsavgifter i SYT-kassan jämfört med löntagarkassor

Företagarkassornas statliga stöd för varje utbetalad grunddagpenning motsvarar beloppet för grunddagpenningen (33,66 euro år 2020). Företagarkassorna har inte rätt att få Sysselsättningsfondens andel för företagardagpenningar, utan företagarkassorna betalar de här utgifterna för förtjänstskyddet själva. Löntagarkassorna får statens plus Sysselsättningsfondens andel. Löntagarkassorna ansvarar för 5,5 procent av inkomstdagpenningarna, medan företagarkassorna står för ca 40 procent av förmånerna.

Företagarkassornas högre medlemsavgifter i förhållande till löntagarkassorna beror på att finansieringsgrunden är olika.