Medlemsavgifter i företagarkassor jämfört med löntagarkassor

Home/För samarbetare/Medlemsavgifter i företagarkassor jämfört med löntagarkassor
Medlemsavgifter i företagarkassor jämfört med löntagarkassor 2017-01-25T13:06:21+02:00

Medlemsavgifter i företagarkassor jämfört med löntagarkassor

Företagarkassornas statliga stöd för varje utbetalad grunddagpenning motsvarar beloppet för grunddagpenningen (32,40 euro år 2017). Företagarkassorna har inte rätt att få Arbetslöshetsförsäkringsfondens (TVR) andel för företagardagpenningar, utan företagarkassorna betalar de här utgifterna för förtjänstskyddet själva. Löntagarkassorna får statens plus Arbetslöshetsförsäkringsfondens andel. Löntagarkassorna ansvarar för 5,5 procent av inkomstdagpenningarna, medan företagarkassorna står för ca 40 procent av förmånerna.

Företagarkassornas högre medlemsavgifter i förhållande till löntagarkassorna beror på att finansieringsgrunden är olika.