Man kan ändra i kassan vald försäkringsnivå skriftligen eller elektroniskt

Minimiförsäkringsnivån som uppfyller företagarens arbetsvillkoret justeras årligen med lönekoefficient. Från början av 2020 miniminivån är 13 076 €.

Som kassamedlem kan du välja en försäkringsnivå som motsvarar årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, eller för delägares/familjemedlemmars del ArPL), eller som högst motsvarar det sammanlagda beloppet av olika pensionsförsäkringar (FöPL, LFöPL, ArPL) du har betalat med anledning av företagsverksamheten.

För ArPL-försäkrade delägare i företaget eller företagarens familjemedlemmar kan arbetsinkomsten man väljer i kassan maximalt motsvara årslönens belopp eller det sammanlagda beloppet av olika pensionsförsäkringar (FöPL, LFöPL, ArPL) som har betalats med anledning av företagverksamheten.

Man ska beakta att endast i företagarställning förtjänade ArPL-arbetsinkomster, alltså inte arbetsinkomster man har förtjänat som anställd hos utomstående arbetsgivare, kan räknas ihop med årsinkomsterna för övriga pensionsförsäkringar.

Lön som man som FöPL-försäkrad företagare betalar åt sig själv kan inte heller räknas ihop med FöPL-försäkringen. Kontakta neuvonta@syt.fi för mera information om hur man väljer arbetsinkomst. Mera information om din FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst får du på ditt försäkringsbolag.

Hur väljer jag försäkringsnivå i kassan

  1. FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare

Som företagare kan man inte försäkra sig i SYT-kassan på en högre nivå än vad som ligger till grund för FöPL- eller LFöPL-försäkringen. För FöPL- och LFöPL-försäkrade är den beräknade arbetsinkomsten som överenskommits med försäkringsbolaget avgörande. När man väljer försäkringsnivå i arbetslöshetskassan kan man räkna ihop sina FöPL- och LFöPL-inkomster samt ArPL-lön man förtjänat i företagarställning. Man ska också observera att dividender och privatuttag eller i beskattningen fastställd arbetsinkomst inte påverkar arbetsinkomsten.

  1. ArPL-försäkrade delägare eller familjemedlemmar

ArPL-årslönen är maximinivån för vilken man som företagare kan försäkra sig i SYT-kassan. För ArPL-försäkrades del betyder det här de facto utbetalade löner som är underställda pensionsförsäkringen. Har du dessutom FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomster, kan du räkna ihop inkomsterna när du väljer försäkringsnivå.

20 %-regeln

I enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan man under en granskningsperiod på 15 månader effektivt höja sin försäkringsnivå med högst 20 %, så att höjningen i sin helhet genast räknas med i arbetsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen. Höjer man sin arbetsinkomst över 20 % måste den höjda nivån vara i kraft minst 15 månader för att i helhet påverka dagpenningen.

Det lönar sig alltså inte att teckna försäkring för ett belopp som överskrider den verkliga FöPL-, LFöPL- eller ArPL-årsinkomsten eller det sammanlagda beloppet av olika pensionsförsäkringar (FöPL, LFöPL, ArPL) man har betalat med anledning av företagsverksamheten.

Det lönar sig att ändra försäkringsnivå i kassan när arbetsinkomsten ändras.

Vänligen beakta också att ändringarna måste göras skriftligen eller elektroniskt, t.ex. per e-post till adressen neuvonta@syt.fi.

Höjningar kan inte göras retroaktivt. Du kan kontrollera din nuvarande försäkringsnivå på din medlemskapsfaktura eller via kassans e-ärendetjänst.