Blir du sjuk ska du ansöka om sjukdagpenning från FPA

Som arbetsoförmögen företagare kan man få sjukdagpenning från FPA i enlighet med sin FöPL-inkomst om man när arbetsoförmögenheten börjar har lagstadgad eller frivillig pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för företagare (FöPL). Företagares sjukdagpenning börjar löpa på en dagen efter insjuknandet.

För FöPL-försäkrades del är självrisktiden för sjukdagpenning datum för insjuknande därpå följande vardagar. I annat fall hade självrisktiden varit datum för insjuknande plus 9 vardagar. De här s.k. FöPL-dagpenningsdagarna innan den egentliga sjukdagpenningsperioden börjar tjänar inte in maximiperioden för betalning av sjukdagpenning som kan vara högst 300 dagar.

Fortgår din sjukdom över en månad kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift hos kassan.

Mera information: www.kela.fi.