Blir du sjuk ska du ansöka om sjukdagpenning från FPA

Home/För samarbetare/Blir du sjuk ska du ansöka om sjukdagpenning från FPA
Blir du sjuk ska du ansöka om sjukdagpenning från FPA 2018-05-03T07:40:55+03:00

Blir du sjuk ska du ansöka om sjukdagpenning från FPA

Som arbetsoförmögen företagare kan man få sjukdagpenning från FPA i enlighet med sin FöPL-inkomst om man när arbetsoförmögenheten börjar har lagstadgad eller frivillig pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för företagare (FöPL). Företagares sjukdagpenning börjar löpa på en dagen efter insjuknandet.

Vanligtvis baseras dagpenningen på FöPL-arbetsinkomsten enligt den senast fastställda beskattningen som FPA får direkt av skattemyndigheterna. 2018 används skatteuppgifter från 2016. Har företagaren efter 2016 höjt sin FöPL-arbetsinkomst kan hen uppge sin höjda arbetsinkomst som sex månaders inkomst.

För FöPL-försäkrades del är självrisktiden för sjukdagpenning datum för insjuknande därpå följande vardagar. I annat fall hade självrisktiden varit datum för insjuknande plus 9 vardagar. De här s.k. FöPL-dagpenningsdagarna innan den egentliga sjukdagpenningsperioden börjar tjänar inte in maximiperioden för betalning av sjukdagpenning som kan vara högst 300 dagar.

Fortgår din sjukdom över en månad kan du ansöka om jämkad medlemsavgift hos kassan.

Mera information: www.kela.fi