Riksdagen har godkänt lagändringen enligt vilken folkpensionsindexet fryses och skärs ned med 0,85 procent jämfört med 2016 års nivå. Detta påverkar inkomstdagpenningens grunddel, vändpunkt och barnförhöjningarna. Ytterligare sjunker beloppet för den förhöjda inkomstandelen som betalas under sysselsättningsfrämjande tjänster.

I de flesta fall sjunker inkomstdagpenningens belopp utan förhöjd inkomstandel beroende på försäkringsnivå/lön före arbetslösheten med 4 – 10 euro. Ju högre inkomster man har haft före arbetslösheten desto större effekt har den förhöjda inkomstandelens inskärning.

Från och med början av nästa år sjunker grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet per dag från 32,68 euro till 32,40 euro. Barnförhöjningarna sänks maximalt med 1,70 euro per månad. Mera uppgifter finns på adressen http://www.tyj.fi/