Blogg

Home/Blogg

Företagarnas arbetsmarknadsstöd fortgår året ut

När coronaeländet slog till ordnade man med möjlighet för företagare att få arbetsmarknadsstöd utan krav på att företagsverksamheten måste läggas ned. Ca 30 000 företagare har ansökt om arbetsmarknadsstöd från FPA. Ursprungligen skulle man kunna få arbetsmarknadsstöd t.o.m. slutet av juni, men nu har fristen förlängts till årets slut. Arbetsmarknadsstödet är lägre än inkomstdagpenningen, men ger [...]

2020-06-08T13:14:03+03:0008.06.2020|

Vid kassamötet 23.5.2019 görs ett av de mest betydelsefulla besluten i SYT:s historia

SYT sammanfattade det gångna året vid kassamötet i Uleåborg 23.5.2019. Med oss hade vi  goda nyheter: året gick bra på alla sätt, kassamedlemmarnas arbetslöshet sjönk från 3 procent i januari till 2,4 procent i december. Kassans ekonomi står på sold grund, så det finns inget tryck att höja medlemsavgiften. Vid kassamötet kommer vi att göra [...]

2019-05-16T08:17:35+03:0016.05.2019|

Är arbetsinkomsten i din pensionsförsäkring i år under 12 816 €/år? Kontakta ditt pensions-försäkringsbolag.

FöPL-arbetsinkomsten ligger till grund för företagares pension och övriga socialskydd. År 2019 är den lägsta möjliga pensionsförsäkringsnivån som tjänar in företagares arbetsvillkor 12 816 euro per år. I fjol var minimiförsäkringsnivån 12 576 € per år. Har årsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL eller LFöPL) i fjol varit under 12 582 € höjde [...]

2019-01-03T07:43:24+02:0001.01.2019|

Goda nyheter för företagare – SYT-kassans medlemsavgift sänks nästa år

SYT-kassan – landets största arbetslöshetskassa för företagare – sänker sin medlemsavgift, så företagarna kan se fram emot en lägre medlemsavgift nästa år. Vid början av år 2019 ligger arbetslöshetskassans medlemsavgift som lägst på 147,34 per år. Enligt SYT:s kassachef Merja Jokinen kunde medlemsavgiften sänkas på grund av kassans positiva ekonomiska utveckling och lägre arbetslöshetssiffror. Antalet [...]

2018-11-06T13:29:51+02:0006.11.2018|

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 816 €/år

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 816 €/år Från och med början av 2018 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagares delägares/företagares familjemedlemmars ArPL-årslön) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 576 euro till 12 816 euro. År 2019 tjänar du inte in ditt arbetsvillkor under tidsperioder [...]

2018-11-06T13:27:22+02:0006.11.2018|

Inkomstdagpenningens beskattning 2018

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2018. Ditt skattekort för 2017 förblir i kraft under januari 2018. Vi nollställer inkomsterna på ditt skattekort vid årsskiftet och sammanräkning av inkomsterna börjar på nytt. Du behöver inte skicka skattekortet som skattemyndigheterna automatiskt skickar hem till dig vidare till SYT-kassan, eftersom arbetslöshetskassorna får de här uppgifterna direkt från [...]

2018-01-02T12:08:10+02:0029.12.2017|

Arbetslöshetsdagpenningens aktiveringsmodell träder i kraft, självrisktiden förkortas till fem dagar från och med 1.1.2018

Från och med 1.1.2018 börjar man följa upp arbetssökandes aktivitet. Ifall arbetslösa arbetssökande inte uppfyller aktivitetskravet sänks arbetslöshetsförmånens nivå med 4,65 procent under följande 65 betalningsdagar, d.v.s. ca tre månader. Inskärningen motsvarar en ersättningslös dag per månad. Aktivitetsuppföljningen innebär att man som arbetslös arbetssökande under en granskningsperiod på 65 betalningsdagar måste uppfylla ett s.k. aktivitetskrav [...]

2017-12-29T12:54:49+02:0029.12.2017|

Rörlighetsbidraget utvidgas – man får rätt till utkomstdagpenning under de första månaderna som företagare

Rörlighetsbidraget utvidgas Riksdagen har godkänt de av regeringen föreslagna lagändringarna i arbetslöshetsskyddet med avseende på rörlighetsbidrag och företagsverksamhet. Från och med början av år 2018 kan rörlighetsbidrag betalas också vid deltidsarbete under 18 timmar per vecka samt för utbildning som har skett före arbetsförhållandets början. I fortsättningen utvärderas för arbetslösa personers del företagsverksamhetens roll som [...]

2018-01-02T12:08:54+02:0021.12.2017|

Kallelse till kassamöte 19.5.2017 kl. 10

FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA I FINLAND               FÖREDRAGNINGSLISTA KASSAMÖTE Tid:                Fredag 19.5.2017 kl. 10 Ort:                Lappeenranta Spa, Glasterrassen, Ainonkatu 17, 53100 Villmanstrand Mötet öppnas Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av protolljusterare (2) och rösträknare (2) Mötet konstateras vara lagligt och beslutsfört Föredragningslistan godkänns Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande för år 2016 6.1. fastställning av [...]

2017-04-20T10:08:28+03:0020.04.2017|

Den inkomstrelaterade dagpenningens nivå sänks från och med 1.1.2017

Riksdagen har godkänt lagändringen enligt vilken folkpensionsindexet fryses och skärs ned med 0,85 procent jämfört med 2016 års nivå. Detta påverkar inkomstdagpenningens grunddel, vändpunkt och barnförhöjningarna. Ytterligare sjunker beloppet för den förhöjda inkomstandelen som betalas under sysselsättningsfrämjande tjänster. I de flesta fall sjunker inkomstdagpenningens belopp utan förhöjd inkomstandel beroende på försäkringsnivå/lön före arbetslösheten med 4 [...]

2016-12-01T13:46:22+02:0001.12.2016|