Aktuellt

Home/Aktuellt

KALLELSE TILL EXTRAORDINARIE KASSAMÖTE 23.1.2020

EXTRAORDINARIE KASSAMÖTE Styrelsen för Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland sammankallar ett extraordinarie kassamöte i enlighet med § 13 i kassans stadgar. Tid: 23.1.2020 kl. 9.00 Ort: Hotel Radisson Blu Plaza, kabinett Boardroom, Mikaelsgatan 23, 00100 Helsingfors Ärende: Beakta stadgeändring för Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland angående styrelsens sammansättning samt lägga fram förslag till stadgeändring angående kassans namn. [...]

2020-01-08T14:21:41+02:00

Inkomstdagpenningens beskattning 2020

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2020. Ditt skattekort för 2019 gäller fortfarande hela januari 2020. Vi nollställer den kumulativa inkomsten på ditt skattekort vid årsskiftet och inkomsträkningen startar på nytt. Du behöver inte skicka löneskattekortet som skattemyndigheterna automatiskt postar till dig till SYT-kassan, eftersom arbetslöshetskassorna får de här uppgifterna direkt av skattemyndigheterna. Används löneskattekort [...]

2020-01-07T10:38:25+02:00

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 13 076 €/år

Finansinspektionen fastställer SYT-kassans medlemsavgift på basen av kassans proposition. SYT-kassans medlemsavgift är ca 1,4–2,6 % av den arbetsinkomst som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för. Medlemsavgiften är 2,1 % av arbetsinkomsten som ligger till grundförsäkringen för den del som överskrider 5 800 euro. Från och med början av 2020 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen [...]

2019-12-31T14:04:56+02:00

Aktiveringsmodellen slopas 1.1.2020

Ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som upphäver aktiveringsmodellen godkändes 11.12.2019 i riksdagen. Aktiveringsmodellen slopas från och med början av 2020. Från och med 1.1.2020 följer SYT-kassan inte längre med dagpenningtagarnas aktivitet och inga avdrag i den inkomstrelaterade dagpenningen görs. Förmånen återgår 1.1.2020 automatiskt till sitt fulla belopp. Aktiveringsmodellen påverkar emellertid arbetslöshetsförmånerna som har [...]

2019-12-17T06:29:49+02:00

UNDANTAG I BETALNINGSDAGAR VID ÅRSSKIFTET

Helgdagarna och företagarkassornas sammanslagning leder till ändrade betalningsdatum i december och januari. Vårt kontor och vår telefontjänst har stängt på grund av företagarkassornas sammanslagning under tiden 20.12.2019 - 1.1.2020. Då görs ändringsarbeten i vårt datasystem. Därför kan vi inte svara i telefon eller besvara e-postförfrågningar. NÄR DIN FORTSATTA ANSÖKAN              [...]

2019-12-31T07:25:33+02:00

Esa Airaksinen vald till ordförande i SYT-kassan

Advokat Esa Airaksinen från Kuopio blev vald till ny styrelseordförande i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan). Airaksinen valdes till ordförande av kassans extraordinarie möte 30.9.2019. Airaksinen tar över uppgiften av Susan Äijälä som blev löntagare och därför trädde ut ur kassan och avstod från ordförandeskapet. Airaksinen tar över ordföranderollen i ett förändringsskede, eftersom en annan i [...]

2019-10-16T12:01:26+03:00

Hej, du som är eller vill bli företagare! Välkommen på en kvällsbit den 9 eller 10 oktober 2019

Hur ser företagarens social- och arbetslöshetsskydd ut? Har du uppdaterat ditt eget skydd? Kom med på SYT:s kvällsevenemang och få mera information. Vi bjuder på god mat och dryck samt aktuell info om företagarens arbetslöshets- och socialskydd onsdagen den 9 oktober kl. 18-20 på Restaurang Bernys i Replot och torsdagen den 10 oktober kl. 18-20 [...]

2019-09-19T13:11:22+03:00

SAMMANSLAGNING AV AYT OCH SYT – KUNGÖRELSE

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa och Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa har i sina kassamöten 23.5.2019 godkänt avtal om Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassas fusion till Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa fr.o.m. 1.1.2020. De ovannämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan. Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, [...]

2019-08-19T07:25:23+03:00

Två blir en – AYT-kassan fusioneras med SYT-kassan 1.1.2020

När inkomstskyddet för arbetslösa företagare genom lagändring förverkligades år 1995, grundades två företagarkassor i Finland: Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) och Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT-kassan). Nu, ett kvartssekel senare, har kassorna tagit beslut om sammanslagning. Kassamötena för Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa och Företagarnas arbetslöshetskassa i Finland har 23.5.2019 godkänt fusionsavtalet, enligt vilket AYT-kassan fusioneras [...]

2019-05-24T12:42:31+03:00