Aktuellt

Home/Aktuellt

SAMMANSLAGNING AV AYT OCH SYT – KUNGÖRELSE

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa och Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa har i sina kassamöten 23.5.2019 godkänt avtal om Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassas fusion till Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa fr.o.m. 1.1.2020. De ovannämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan. Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, [...]

2019-08-19T07:25:23+03:00

Två blir en – AYT-kassan fusioneras med SYT-kassan 1.1.2020

När inkomstskyddet för arbetslösa företagare genom lagändring förverkligades år 1995, grundades två företagarkassor i Finland: Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) och Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT-kassan). Nu, ett kvartssekel senare, har kassorna tagit beslut om sammanslagning. Kassamötena för Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa och Företagarnas arbetslöshetskassa i Finland har 23.5.2019 godkänt fusionsavtalet, enligt vilket AYT-kassan fusioneras [...]

2019-05-24T12:42:31+03:00

Företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd ändras i början av juli

Företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd förbättras från och med 1.7.2019. Ändringarna i arbetslöshetsskyddet berör företagares familjemedlemmar som inte har innehav, rösträtt eller bestämmanderätt i företaget, men som ändå arbetar i familjeföretaget och vars pensionsförsäkring är underställd lagen om pension för arbetstagares (ArPL). Sådana personer betraktas från och med 1.7.2019 också som löntagare i enlighet med lagen om [...]

2019-01-03T07:39:58+03:00

Nya möjligheter att följa upp aktivitet från och med 1.4.2019

En ändring i arbetslöshetsskyddet som ger större flexibilitet när man ska uppfylla aktivitetskravet träder i kraft i april. T.ex. sysselsättningsstödjande verksamhet som ordnas av kommuner, fackförbund och och offentligt finansierade organisationer beaktas i aktivitetskravet. I fortsättningen kan man söka sysselsättningsstödjande verksamhet som uppfyller aktivitetskravet på tjänsten suomi.fi. Det lönar sig att kolla med tjänsteleverantören att [...]

2019-04-05T06:28:47+03:00

Vid kassamötet 23.5.2019 görs ett av de mest betydelsefulla besluten i SYT:s historia

SYT sammanfattade det gångna året vid kassamötet i Uleåborg 23.5.2019. Med oss hade vi  goda nyheter: året gick bra på alla sätt, kassamedlemmarnas arbetslöshet sjönk från 3 procent i januari till 2,4 procent i december. Kassans ekonomi står på sold grund, så det finns inget tryck att höja medlemsavgiften. Vid kassamötet kommer vi att göra [...]

2019-05-16T08:17:35+03:00

Från och med april påverkar lön för deltidsarbete eller korttidsjobb inte arbetslöshetsförmånen innan lönen betalas

Från och med början av april påverkar småskaligt arbete arbetslöshetsförmånen först när lönen har betalats. Ändringen leder till mera regelbundna inkomster för deltidsarbetande och ströjobbare. För närvarande påverkar lön som betalas till arbetslösa personer för deltidsarbete eller ströjobb arbetslöshetsförmånen för tidsperioden som lönen avser, dvs. under vilken lönen har förtjänats. För att kunna räkna ut [...]

2019-03-21T11:47:07+03:00

SYT och AYT utreder möjligheter till fusion

Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT-kassan) och Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) utreder förutsättningarna för att fusionera AYT-kassan med SYT-kassan från och med 1.1.2020. Kassamötena 23.5.2019 tar beslut om sammanslagning ifall förhandlingarna fortgår så här långt. Godkännande krävs också av Finansinspektionen som är kassornas tillsynsmyndighet. Efter fusionen skulle den sammanslagna kassan ha ca 30 000 medlemmar. [...]

2019-02-13T10:26:03+03:00

Inkomstdagpenningens beskattning 2019

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2019. Ditt skattekort för 2018 gäller fortfarande hela januari 2019. Vi nollställer den kumulativa inkomsten på ditt skattekort vid årsskiftet och inkomsträkningen startar på nytt. Du behöver inte skicka löneskattekortet som skattemyndigheterna automatiskt postar till dig till SYT-kassan, eftersom arbetslöshetskassorna får de här uppgifterna direkt av skattemyndigheterna. Används löneskattekort [...]

2018-12-17T08:25:15+03:00

Goda nyheter för företagare – SYT-kassans medlemsavgift sänks nästa år

SYT-kassan – landets största arbetslöshetskassa för företagare – sänker sin medlemsavgift, så företagarna kan se fram emot en lägre medlemsavgift nästa år. Vid början av år 2019 ligger arbetslöshetskassans medlemsavgift som lägst på 147,34 per år. Enligt SYT:s kassachef Merja Jokinen kunde medlemsavgiften sänkas på grund av kassans positiva ekonomiska utveckling och lägre arbetslöshetssiffror. Antalet [...]

2018-11-06T13:29:51+03:00

KALLELSE TILL KASSAMÖTE 25.5.2018 kl. 10

FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA I FINLAND                           FÖREDRAGNINGSLISTA KASSAMÖTE Tid:                Fredag 25.5.2018, kl. 10 Ort:               Restaurang Lasipalatsi, Mannerheimvägen 22 - 24, 00100 Helsingfors Mötet öppnas Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av protokolljusterare (2) och rösträknare (2) Mötet konstateras vara lagligt och beslutsfört Föredragningslistan godkänns Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisorernas utlåtande för år 2017 [...]

2018-05-07T08:15:38+03:00