Aktuellt

Home/Aktuellt

Temporära förbättringar i utkomstskyddet träder i kraft 15.4.2020

Lagändringarna som berör utkomstskyddets självrisktid, maximala betalningsperiod och löntagares arbetsvillkor godkändes av riksdagen 9.4.2020. Lagen är i kraft 15.4.–6.7.2020. De temporära förbättringarna omfattar följande: Dagpenning betalas från och med arbetslöshetens början utan fem dagars självrisktid utan ersättning. Ändringen berör fall där självrisktidens dag 1 infaller inom tidsperioden 16.3.-6.7.2020. Löntagares arbetsvillkor på 26 veckor förkortas till [...]

2020-04-15T12:33:58+03:00

Lagen om företagares rätt till arbetslöshetsskydd träder i kraft 8.4.2020

Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd från FPA på grund av plötslig och oväntad nedgång i efterfrågan som har orsakats av coronavirusepidemin. Beslutet gäller samtliga företagare oberoende av företagsform. Lagen om temporär rätt till arbetslöshetsskydd för företagare träder i kraft i dag 8.4.2020. Lagen förblir i kraft till och med 30 juni 2020. Man ansöker om [...]

2020-04-21T11:05:58+03:00

Regeringen föreslår temporära ändringar i företagares arbetslöshetsskydd

Finlands regering föreslår att företagarna på grund av plötslig och oväntad nedgång i efterfrågan som har orsakats av coronavirusepidemin, temporärt ska kunna få arbetsmarknadsstöd från FPA utan att företagsverksamheten måste läggas ned. Målsättningen är att trygga företagarnas utkomst. Lagen ska träda i kraft snarast möjligt. Lagen skulle tillämpas på av FPA betalade arbetsmarknadsstöd under tiden [...]

2020-04-07T15:06:26+03:00

Regeringen föreslår ändringar i företagares arbetslöshetsskydd

Finlands regering presenterade idag åtgärder för att lindra företagens ekonomiska nödläge. Ett stödpaket på sammanlagt 15 miljarder euro omfattar bl.a. att permitteringsprocessen ska påskyndas och arbetspensionsavgifterna inom den privata sektorn temporärt ska sänkas. Åtgärderna finansieras med tilläggslån. Regeringen beslöt idag underlätta frilansares och ensamföretagares tillgång till arbetslöshetsskydd oberoende av företagsform. Förutsättningarna för företagsverksamhet har på [...]

2020-03-23T07:23:48+02:00

Nu är det hårda bud som gäller för företagare

Många medlemmar har kontaktat oss när situationen i företagen försvåras på grund av coronavirus. Läget har förändrats snabbt från dag till dag och nu stänger Finland i snabb takt. Förhållandena som gäller idag har vi aldrig upplevt tidigare. Vårt budskap till företagarna är: trots att allt kan kännas hopplöst, bli inte ensam med problemen och [...]

2020-03-19T07:50:14+02:00

När och under vilka förhållanden kan kassan betala dagpenning?

För företagares del tryggas utkomsten antingen med hjälp av arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsdagpenningen kan vara inkomstdagpenning eller grunddagpenning. Fpa sköter grundtryggheten, d.v.s. betalar grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Har man försäkrat sig i SYT-kassan får man inkomstdagpenning under förutsättning att villkoren uppfylls. Utöver arbetslöshetsskyddet kan personer som har arbetat som företagare också få utkomststöd från Fpa samt [...]

2020-03-27T10:33:26+02:00

Inkomstdagpenningens beskattning 2020

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2020. Ditt skattekort för 2019 gäller fortfarande hela januari 2020. Vi nollställer den kumulativa inkomsten på ditt skattekort vid årsskiftet och inkomsträkningen startar på nytt. Du behöver inte skicka löneskattekortet som skattemyndigheterna automatiskt postar till dig till SYT-kassan, eftersom arbetslöshetskassorna får de här uppgifterna direkt av skattemyndigheterna. Används löneskattekort [...]

2020-01-07T10:38:25+02:00

Från och med 1.1.2020 får arbetslöshetskassorna löneinkomster för personer som ansöker om förmån direkt från inkomstregistret

Från och med 1.1.2020 använder arbetslöshetskassorna inkomstregistrets uppgifter som grund för sina förmånsbeslut. Tack var löneregistret behöver man inte längre skicka så många bilagor med sin förmånansökan. Vilka uppgifter får arbetslöshetskassorna från inkomstregistret? Uppgifterna som arbetslöshetskassorna får från inkomstregistret är sådana som påverkar förmånens belopp eller berättigande till förmån. Då gäller det bl.a. löneinkomster före [...]

2020-02-05T13:23:26+02:00

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 13 076 €/år

Finansinspektionen fastställer SYT-kassans medlemsavgift på basen av kassans proposition. SYT-kassans medlemsavgift är ca 1,4–2,6 % av den arbetsinkomst som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för. Medlemsavgiften är 2,1 % av arbetsinkomsten som ligger till grundförsäkringen för den del som överskrider 5 800 euro. Från och med början av 2020 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen [...]

2019-12-31T14:04:56+02:00