Blogg

Home/Blogg/

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 576 €/år

Från och med början av 2018 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagares delägares/företagares familjemedlemmars ArPL-årslön) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 564euro till 12 576 euro. År 2018 tjänar du inte in ditt arbetsvillkor under tidsperioder när din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön [...]

2017-12-27T12:25:42+03:00

Esa Airaksinen vald till ordförande i SYT-kassan

Advokat Esa Airaksinen från Kuopio blev vald till ny styrelseordförande i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan). Airaksinen valdes till ordförande av kassans extraordinarie möte 30.9.2019. Airaksinen tar över uppgiften av Susan Äijälä som blev löntagare och därför trädde ut ur kassan och avstod från ordförandeskapet. Airaksinen tar över ordföranderollen i ett förändringsskede, eftersom en annan i [...]

2019-10-16T12:01:26+03:00

Hej, du som är eller vill bli företagare! Välkommen på en kvällsbit den 9 eller 10 oktober 2019

Hur ser företagarens social- och arbetslöshetsskydd ut? Har du uppdaterat ditt eget skydd? Kom med på SYT:s kvällsevenemang och få mera information. Vi bjuder på god mat och dryck samt aktuell info om företagarens arbetslöshets- och socialskydd onsdagen den 9 oktober kl. 18-20 på Restaurang Bernys i Replot och torsdagen den 10 oktober kl. 18-20 [...]

2019-09-19T13:11:22+03:00

SAMMANSLAGNING AV AYT OCH SYT – KUNGÖRELSE

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa och Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa har i sina kassamöten 23.5.2019 godkänt avtal om Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassas fusion till Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa fr.o.m. 1.1.2020. De ovannämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan. Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, [...]

2019-08-19T07:25:23+03:00

Två blir en – AYT-kassan fusioneras med SYT-kassan 1.1.2020

När inkomstskyddet för arbetslösa företagare genom lagändring förverkligades år 1995, grundades två företagarkassor i Finland: Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) och Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT-kassan). Nu, ett kvartssekel senare, har kassorna tagit beslut om sammanslagning. Kassamötena för Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa och Företagarnas arbetslöshetskassa i Finland har 23.5.2019 godkänt fusionsavtalet, enligt vilket AYT-kassan fusioneras [...]

2019-05-24T12:42:31+03:00

Företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd ändras i början av juli

Företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd förbättras från och med 1.7.2019. Ändringarna i arbetslöshetsskyddet berör företagares familjemedlemmar som inte har innehav, rösträtt eller bestämmanderätt i företaget, men som ändå arbetar i familjeföretaget och vars pensionsförsäkring är underställd lagen om pension för arbetstagares (ArPL). Sådana personer betraktas från och med 1.7.2019 också som löntagare i enlighet med lagen om [...]

2019-01-03T07:39:58+03:00

Nya möjligheter att följa upp aktivitet från och med 1.4.2019

En ändring i arbetslöshetsskyddet som ger större flexibilitet när man ska uppfylla aktivitetskravet träder i kraft i april. T.ex. sysselsättningsstödjande verksamhet som ordnas av kommuner, fackförbund och och offentligt finansierade organisationer beaktas i aktivitetskravet. I fortsättningen kan man söka sysselsättningsstödjande verksamhet som uppfyller aktivitetskravet på tjänsten suomi.fi. Det lönar sig att kolla med tjänsteleverantören att [...]

2019-04-05T06:28:47+03:00

Vid kassamötet 23.5.2019 görs ett av de mest betydelsefulla besluten i SYT:s historia

SYT sammanfattade det gångna året vid kassamötet i Uleåborg 23.5.2019. Med oss hade vi  goda nyheter: året gick bra på alla sätt, kassamedlemmarnas arbetslöshet sjönk från 3 procent i januari till 2,4 procent i december. Kassans ekonomi står på sold grund, så det finns inget tryck att höja medlemsavgiften. Vid kassamötet kommer vi att göra [...]

2019-05-16T08:17:35+03:00

Från och med april påverkar lön för deltidsarbete eller korttidsjobb inte arbetslöshetsförmånen innan lönen betalas

Från och med början av april påverkar småskaligt arbete arbetslöshetsförmånen först när lönen har betalats. Ändringen leder till mera regelbundna inkomster för deltidsarbetande och ströjobbare. För närvarande påverkar lön som betalas till arbetslösa personer för deltidsarbete eller ströjobb arbetslöshetsförmånen för tidsperioden som lönen avser, dvs. under vilken lönen har förtjänats. För att kunna räkna ut [...]

2019-03-21T11:47:07+03:00

SYT och AYT utreder möjligheter till fusion

Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT-kassan) och Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) utreder förutsättningarna för att fusionera AYT-kassan med SYT-kassan från och med 1.1.2020. Kassamötena 23.5.2019 tar beslut om sammanslagning ifall förhandlingarna fortgår så här långt. Godkännande krävs också av Finansinspektionen som är kassornas tillsynsmyndighet. Efter fusionen skulle den sammanslagna kassan ha ca 30 000 medlemmar. [...]

2019-02-13T10:26:03+03:00

Är arbetsinkomsten i din pensionsförsäkring i år under 12 816 €/år? Kontakta ditt pensions-försäkringsbolag.

FöPL-arbetsinkomsten ligger till grund för företagares pension och övriga socialskydd. År 2019 är den lägsta möjliga pensionsförsäkringsnivån som tjänar in företagares arbetsvillkor 12 816 euro per år. I fjol var minimiförsäkringsnivån 12 576 € per år. Har årsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL eller LFöPL) i fjol varit under 12 582 € höjde [...]

2019-01-03T07:43:24+03:00