Varför lönar det sig att vara medlem i SYT-kassan?

Home/Bli medlem/Varför lönar det sig att vara medlem i SYT-kassan?
Varför lönar det sig att vara medlem i SYT-kassan? 2019-08-29T14:09:45+03:00

Varför lönar det sig att vara medlem i SYT-kassan?

Arbetslöshetsskydd är inte löntagarnas ensamrätt. I Finland kan man också som företagare bli medlem i en arbetslöshetskassa som betalar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning till sina arbetslösa medlemmar.

Eftersom företagarna inte kan förutse framtiden är medlemskap i SYT-kassan ett lätt och förmånligt sätt att sköta sin personliga riskhantering. På löntagarsidan är det naturligt och vardagligt att vara medlem i ett förbund eller en arbetslöshetskassa, och det är ingen dess märkvärdigare sak på företagarsidan heller.

Är man som företagare inte medlem i en arbetslöshetskassa och blir arbetslös, kan man få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA. År 2019 är grunddagpenningen 32,40 €, dvs. ca 696 € per månad. Medlemskap i SYT-kassan ger dig möjlighet att säkra ett väsentligt högre arbetslöshetsskydd.

Vågar du arbeta som företagare utan arbetslöshetsskydd?

Företagarnas arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) är en oberoende arbetslöshetskassa som grundades 1995.

SYT-kassa är avsedd för alla företagare, företagares makar, delägare och näringsidkare oberoende av bransch eller företagsform. SYT-kassan har f.n. över 24 000 medlemmar. SYT-kassan är en ideellt oberoende arbetslöshetskassa för företagare. Kassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Som företagare gör man klokt i att ansluta sig till Finlands största företagarkassa, eftersom man kan förlora en del av sitt företags omsättning på grund av orsaker som man inte själv kan påverka, t.ex. om konkurrenssituationen förändras. Olyckshändelse, sjukdom, äktenskapsskillnad och andra livsförändringar kan också äventyra företagares utkomst. Som företagare kan man också frivilligt ge upp sin företagverksamhet.

Företagares inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd baserar sig på frivillig arbetslöshetsförsäkring. När man har lagt ned sin företagsverksamhet kan man i lugn och ro överväga vad man vill göra i fortsättningen.

Med avseende på arbetslöshetsskyddet är det viktigt att man förstår om man betraktas som företagare eller löntagare.

Personer som med avseende på arbetslöshetsskyddet betraktas som företagare kan få arbetslöshetsskydd från en löntagarkassa endast under en s.k. efterskyddsperiod, dvs. ifall företagsverksamheten slutar inom mycket kort tid efter den inleddes.

Personer som med avseende på arbetslöshetsskyddet betraktas som företagare kan vara medlemmar i en löntagarkassa bara 18 månader efter det de har blivit heltidssysselsatta som företagare.

För att få inkomstdagpenning för företagare förutsätts att man

 • har lagt ned sin företagsverksamhet eller slutat arbeta i företaget
 • har anmält sig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån
 • har varit medlem i en arbetslöshetskassa minst 15 månader
 • har uppfyllt arbetsvillkoret på 15 månader under sin medlemstid i kassan
 • är mellan 17 och 64 år.

Varför borde jag bli medlem i SYT-kassan?

 • Företagsverksamhet innebär alltid risker och också företagare behöver arbetslöshetsskydd.
 • Arbetslöshetsförsäkring via en arbetslöshetskassa är förmånlig och enkel riskhantering.
 • Medlemskap i SYT möjliggör inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning inklusive barnförhöjning.
 • Som kassamedlem kan man få rätt till inkomstrelaterad dagpenning på basen av 15 månaders medlemskap och verksamhet som företagare.
 • Övergår man från löntagare till företagare har man möjlighet till oavbrutet arbetslöshetsskydd.
 • Blir man arbetslös, kan man som medlem i SYT-kassan få rätt till inkomstrelaterad dagpenning i enlighet med den försäkringsnivå man har valt för högst 400 dagar. Är arbetshistorians längd under 3 år är maximiperioden för betalning av inkomstdagpenning 300 dagar. Till personer som vid fyllda 58 år har uppfyllt arbetsvillkoret och under de senaste 20 åren har arbetat minst fem år kan man fortsättningsvis betala inkomstdagpenning 500 dagar.
 • Deltar man i sysselsättningsfrämjande tjänster kan man få förhöjd dagpenning för högst 200 dagar. Under sådan tid betalas arbetslöshetsförmån plus skattefri kostnadsersättning, som är 9 € eller 18 € per vardag.
 • Minimimedlemsavgiften är 147,34 € per år.
 • Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen.

Läs mera

Broschyr 2019

2019_SYT_broschyr

Bli Medlem