Medlemsavgiftsfakturorna

Vi fakturerar din medlemsavgift i kassan i enlighet med försäkringsnivån (euro/år) du har valt. Vår medlemsavgift utgör en procentandel av den försäkringsnivå du har valt i kassan. Andelen fastställs årligen. År 2020 är medlemsavgiften 2,1 % av arbetsinkomsten du har valt till grund för den del som den överskrider 5 800 euro per år.  SYT-kassans medlemsavgift är avdragsgill i din personliga beskattning. Du kan välja att betala medlemsavgiften i en eller fyra rater. Betalningsraternas förfallodagar är i mars, maj, juni och november.

För nya medlemmar anpassar vi faktureringen för det första året enligt ovan nämnda tidtabell. Du kan kontakta kassan för att ändra antalet betalningsrater.

När du har fått din första medlemsavgiftsfaktura kan du välja att i fortsättningen få fakturorna som elektroniska e-fakturor om du betalar i en eller fyra rater. Din bank ger mera information om e-fakturor. Eftersom ditt medlemskap och dina medlemsuppgifter är konfidentiell information skickar vi e-fakturorna endast till din personliga nätbank, inte t.ex. till ditt företags nätbank.