SYT-kassans medlemsavgifter 2020

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgifterna fastställs i förhållande till föreliggande risk. Skulle man bli arbetslös, ger en liten årlig investering mångfaldig avkastning. Företagaren kan avdra försäkringsavgifterna i sin personliga beskattning, vilket skär bort t.o.m. hälften. Liksom försäkringar i övrigt är arbetslöshetsförsäkringen dyr när man betalar den, men billig ifall skada skulle ske. Om du vill beräkna storleken på SYT-kassans medlemsavgift eller eventuell dagpenning, kan du använda våra räknare.

Finansinspektionen fastställer SYT-kassans medlemsavgift på basen av kassans proposition. SYT-kassans medlemsavgift är ca 1,4–2,6 % av den arbetsinkomst som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för. Medlemsavgiften är 2,1 % av arbetsinkomsten som ligger till grundförsäkringen för den del som överskrider 5 800 euro.

Som företagare kan du välja en försäkringsnivå som högst motsvarar årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL), eller som högst motsvarar det sammanlagda beloppet av de olika pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) du har betalat som följd av företagsverksamheten.  Du kan alltså välja vilket som helst belopp i euro som överskrider 13 076 euro.

Medlemsavgifterna är avdragsgilla i din personliga beskattning. Nya medlemmar betalar medlemsavgift fr.o.m. början av den månad de har anslutit sig till kassan – blir du t.ex. medlem 15.5.2020 betalar du medlemsavgift för åtta (8) månader (maj-december) under ditt första år. Medlemsavgiftsfakturans första förfallodag är ca 2 veckor efter medlemskapets början.

Man kan betala sin medlemsavgift i en, fyra eller tolv rater. SYT-kassan skickar ifyllda bankgiro för betalning. Medlemsavgiftsfakturorna för hela året postas samtidigt. Man kan också välja att få medlemsavgiftsfakturan som elektronisk e-faktura om man betalar i en eller fyra rater.

Exempel: Är din FöPL-årsinkomst 14 000 € och din LFöPL-årsinkomst 6 000 €, kan du maximalt försäkra dig för det sammanlagda beloppet av dina FöPL- och LFöPL-inkomster, 20 000 € /år.

Förhöjd dagpenning betalas till personer som försörjer barn under 18 år. Barnförhöjningen är 5,28 € för ett barn, 7,76 € för två barn och 10,00 € för tre eller flera barn per dag.

Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning 1.1.2020

Arbetsinkomst €/år Medlemsavgift  €/månad Medlemsavgift €/år Dagpenning €/vardag  Dagpenning €/månad Inkomsrelaterad dagpenning vs.grunddagpenning
13076 12,73 152,80 41,32 888,38 164,69
14000 14,35 172,20 42,93 923,03 199,34
15000 16,10 193,20 44,68 960,53 236,84
16000 17,85 214,20 46,42 998,03 274,34
17000 19,60 235,20 48,16 1035,53 311,84
18000 21,35 256,20 49,91 1073,03 349,34
19000 23,10 277,20 51,65 1110,53 386,84
20000 24,85 298,20 53,40 1148,03 424,34
21000 26,60 319,20 55,14 1185,53 461,84
22000 28,35 340,20 56,89 1223,03 499,34
23000 30,10 361,20 58,63 1260,53 536,84
24000 31,85 382,20 60,37 1298,03 574,34
25000 33,60 403,20 62,12 1335,53 611,84
26000 35,35 424,20 63,86 1373,03 649,34
27000 37,10 445,20 65,61 1410,53 686,84
28000 38,85 466,20 67,35 1448,03 724,34
29000 40,60 487,20 69,09 1485,53 761,84
30000 42,35 508,20 70,84 1523,03 799,34
32500 46,73 560,70 75,20 1616,78 893,09
35000 51,10 613,20 79,56 1710,53 986,84
40000 59,85 718,20 86,70 1864,12 1140,43
45000 68,60 823,20 90,58 1947,45 1223,76
50000 77,35 928,20 94,46 2030,79 1307,10
55000 86,10 1033,20 98,33 2114,12 1390,43
60000 94,85 1138,20 102,21 2197,45 1473,76
65000 103,60 1243,20 106,08 2280,79 1557,10
70000 112,35 1348,20 109,96 2364,12 1640,43
75000 121,10 1453,20 113,84 2447,45 1723,76
80000 129,85 1558,20 117,71 2530,79 1807,10
85000 138,60 1663,20 121,59 2614,12 1890,43
90000 147,35 1768,20 125,46 2697,45 1973,76

 

Bli medlem