Medlemsavgifter i företagarkassor jämfört med löntagarkassor

Home/Bli medlem/Medlemsavgifter i företagarkassor jämfört med löntagarkassor
Medlemsavgifter i företagarkassor jämfört med löntagarkassor 2019-03-19T08:48:55+03:00

Medlemsavgifter i företagarkassor jämfört med löntagarkassor

Företagarkassornas statliga stöd för varje utbetalad grunddagpenning motsvarar beloppet för grunddagpenningen (32,40 euro år 2019). Företagarkassorna har inte rätt att få Sysselsättningsfondens andel för företagardagpenningar, utan företagarkassorna betalar de här utgifterna för förtjänstskyddet själva. Löntagarkassorna får statens plus Sysselsättningsfondens andel. Löntagarkassorna ansvarar för 5,5 procent av inkomstdagpenningarna, medan företagarkassorna står för ca 40 procent av förmånerna.

Företagarkassornas högre medlemsavgifter i förhållande till löntagarkassorna beror på att finansieringsgrunden är olika.