Från löntagare till företagare

Som löntagare är man vanligen medlem i en arbetslöshetskassa för löntagare. Är man medlem i en löntagarkassa har man möjlighet till oavbrutet arbetslöshetsskydd om man övergår till en företagarkassa inom tre månader räknat från datum då man inleder sin företagsverksamhet.

Blir man företagare på heltid lönar det sig att bli medlem i SYT-kassan genast när man inleder sin företagsverksamhet. Då börjar man tjäna in sitt arbetsvillkor genast och man kan få inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd från SYT-kassan redan efter 15 månader, ifall man då blir arbetslös.

När man efter att ha varit löntagare blir företagare har man vanligen rätt till s.k. efterskydd. Det här innebär att man har rätt att få dagpenning i enlighet med den löneinkomst man hade innan man blev företagare, ifall företagsverksamheten läggs ned inom efterskyddsperioden. Efterskyddsperioden börjar löpa fr.o.m. datum då företagsverksamheten inleds. För personer som blir företagare är efterskyddsperioden vanligen 18 månader, men fortgår högst till dess företagares arbetsvillkor som medlem i SYT-kassan har uppfyllts.

Blir man som kassamedlem arbetslös under efterskyddsperioden begär SYT uppgifter om medlemskap från den tidigare arbetslöshetskassan och betalar dagpenning ifall personen i fråga är berättigad till dagpenning. Återgår företagaren till löntagararbete ska hen bli medlem i en löntagarkassa.

Arbetslöshetsskydd utan avbrott

Övergår du från en löntagarkassa till SYT-kassan inom tre månader räknat från datum då du blev företagare behåller du ditt arbetslöshetsskydd utan avbrott. Du måste också bli medlem inom en månad räknat från datum då du gick ut ur din tidigare kassa.

Som företagare lönar det sig inte för dig att fortsätta vara medlem i en löntagarkassa, eftersom du då inte kan tjäna in rätt till dagpenning för företagare. Dessutom utgår rätten till dagpenning som du har tjänat in som löntagare när företagsverksamheten har fortgått 18 månader.

Har du inte genast hunnit bli medlem, gör det nu, så blir avbrottet så kort som möjligt. Din rätt till löneinkomstrelaterad dagpenning fortgår endast 18 månader efter datum då du inledde din företagsverksamhet och din på företagarinkomst baserade rätt till dagpenning börjar när du har arbetat som företagare och varit medlem i kassan minst 15 månader.

Läs mera

Broschyr 2020:SYT_broschyr 2020