Från löntagare till företagare

Är man medlem i en löntagarkassa har man möjlighet till oavbrutet arbetslöshetsskydd om man övergår till en företagarkassa inom tre månader räknat från datum då man inleder sin företagsverksamhet. Därtill måste du bli medlem inom en månad efter utträdet ur den föregående kassan. Man får inte samtidigt vara medlem i två arbetslöshetskassor. På anslutningsblanketten kan du ge oss fullmakt att på dina vägnar anmäla utträde ur din tidigare kassa.

Rätten att få dagpenning i enlighet med den löneinkomst man hade innan man blev företagare kallas efterskydd. Dess villkor är att företagsverksamheten läggs ned inom efterskyddsperioden.

Efterskyddsperioden börjar löpa fr.o.m. datum då företagsverksamheten inleds.

Företagsverksamheten anses vanligtvis ha påbörjats när företaget

  • inledde den egentliga produktionen eller ekonomiska verksamheten,
  • fördes in i registret över mervärdesskattskyldiga och fördes in i förskottsuppbördsregistret, eller
  • fördes in i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

Om du har varit arbetslös och löntagarkassan har betalat dig dagpenning, anses företagsverksamheten ha påbörjats (borträknat nystartad företagsverksamhet under de första fyra månaderna) efter att dagpenningsrätten har slutat.

Efterskyddsdagpenning

Löntagares efterskyddsdagpenning betalas till personer som:

  • ännu inte har uppfyllt företagares arbetsvillkor på 15 månader i Företagarkassan; och
  • som har arbetat som företagare under 18 månader; och
  • som har i kraftvarande löntagares arbetsvillkor på 26 (eller 34) veckor och har anslutit sig till Företagarkassan inom en månad efter det de har gått ut ur löntagarkassan.

Läs mera: Efterskyddsdagpenning.

Om du blir arbetslös under efterskyddsperioden, begär vi dina medlemsuppgifter från din tidigare arbetslöshetskassa och betalar dagpenning, om du är berättigad till det. Återgår du till löntagararbete, skall du byta tillbaka till en löntagarkassa.

Arbetsvillkoret

Blir du företagare på heltid lönar det sig att bli medlem i Företagarkassan genast när du inleder din företagsverksamhet. Då börjar du tjäna in ditt arbetsvillkor genast och du kan få inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd från Företagarkassan redan efter 15 månader, ifall du då blir arbetslös.

Som företagare lönar det sig inte för dig att fortsätta vara medlem i en löntagarkassa, eftersom du då inte kan tjäna in rätt till dagpenning för företagare. Dessutom utgår rätten till dagpenning som du har tjänat in som löntagare när företagsverksamheten har fortgått 18 månader.

I huvudsak räknas inte företagsverksamhet som bisyssla in i 18-månaders tiden (borträknat nystartad företagsverksamhet under de första fyra månaderna). Arbetslöshetskassan undersöker rätten till dagpenning när du ansöker om det.

Nystartad företagsverksamhet

När man inleder sin företagsverksamhet som arbetslös, utvärderas företagsverksamhetens roll som huvudsyssla eller bisyssla inte inom de första fyra månaderna efter det företagsverksamheten har börjat. Som arbetslös arbetssökande kan man alltså få inkomstdagpenning minst fyra månader efter det företagsverksamheten har börjat.

Du skall ändå anmäla TE-byrån om företagsverksamhetens början före du börjar. Inkomsterna från företagsverksamheten minskar dagpenning enligt reglerna om jämkad dagpenning.

Blir man företagare på heltid lönar det sig att bli medlem i Företagarkassan genast när man inleder sin företagsverksamhet. Då börjar man tjäna in sitt arbetsvillkor genast.