De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2018. Ditt skattekort för 2017 förblir i kraft under januari 2018. Vi nollställer inkomsterna på ditt skattekort vid årsskiftet och sammanräkning av inkomsterna börjar på nytt.

Du behöver inte skicka skattekortet som skattemyndigheterna automatiskt skickar hem till dig vidare till SYT-kassan, eftersom arbetslöshetskassorna får de här uppgifterna direkt från skattemyndigheterna. Om löneskattekort används för beskattning av inkomstrelaterad dagpenning innehålls alltid minst 25 %, även om skatteprocenten på kortet skulle vara lägre. Skickar du ett ändringsskattekort som har utfärdats för en förmån som SYT-kassan betalar innehåller vi skatt i enlighet med ändringsskattekortet.

Enklast beställer du ett ändringsskattekort på adressen www.vero.fi/verokortti. Du kan trycka ut skattekortet själv eller beställa skattekortet direkt till SYT-kassan.