FöPL-arbetsinkomsten ligger till grund för företagares pension och övriga socialskydd. År 2019 är den lägsta möjliga pensionsförsäkringsnivån som tjänar in företagares arbetsvillkor 12 816 euro per år. I fjol var minimiförsäkringsnivån 12 576 € per år.

Har årsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL eller LFöPL) i fjol varit under
12 582 € höjde ditt pensionsförsäkringsbolag den inte automatiskt i början av 2019 till minimiförsäkrings-nivån 12 816 € per år. Efter indexhöjningen ligger den en aning under ovannämnda belopp.

Vi rekommenderar att du kontaktar ditt pensionsförsäkringsbolag och uppdaterar din försäkringsnivå för inneliggande år. Kontaktuppgifter till pensionsförsäkringsbolagen finns på nästa sida i brevet.

Kan du inte höja årsinkomsten för din pensionsförsäkring kan du ansöka om jämkad medlemsavgift i kassan. Anvisningar för ansökan finns på nästa sida i brevet och också på vår webbsida https://syt.fi/sv/information-for-medlemmar/jamkad_medlemsavgift/