Regeringens proposition: Utkomstskyddets skyddsdel 500 euro ska fortgå till slutet av mars

test

Regeringen har lagt fram ett lagändringsförslag till riksdagen, enligt vilket de temporära lagändringarna som berör utkomstskyddets skyddsdel och rörlighetsunderstödet ska fortgå till slutet av mars. I och med ändringen skulle skyddsdelen vid deltidsarbete eller ströjobb vara 500 euro till och med 31.3.2021.

I enlighet med nuvarande lagstiftning förblir den höjda skyddsdelen i kraft till och med årets slut.

I enlighet med propositionen om lagändring skulle en skyddsdel på 500 euro gälla ifall ansökningsperioden börjar senast 31.3.2021. Skyddsdelen skulle alltså vara 300 euro vid ansökningsperioder som börjar 1.4.2021 eller senare.

Vid heltidsarbete kunde man få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa som dröjer över 2 timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 31.3.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.4.2021 skulle  kravet på arbetsresans längd vara 3 timmar.

En del av undantagen som gäller permitterade personer och företagare torde också fortsätta

I enlighet med den temporära undantagslagen har TE-byrån under tidsperioden 16.3.-31.12.2020 underlåtit att undersöka permitterade personers studier med avseende på heltid/deltid. Regeringen föreslår att undantaget som gäller studier ska fortgå till slutet av år 2021. Det här betyder att permitterade personers heltidsstudier inte skulle utgöra hinder för utkomstskydd. Även ansökan om utkomstskydd skulle underlättas eftersom studierna inte behöver utredas.

Företagare har haft möjlighet att få arbetsmarknadsstöd från FPA utan tvång att lägga ned sin företagsverksamhet, ifall inkomsterna från företagsverksamheten har sjunkit på grund av coronan. Regeringen föreslår att rätten till arbetsmarknadsstöd ska fortgå till 31.3.2021.

En del av de temporära ändringarna utgår vid årsskiftet

Ett flertal ändringar har gjorts i utkomstskyddet under år 2020. En sammanställning av ändringarna som är i kraft just nu hittar du här: Uppdaterad sammanställning av temporära lagändringar.

Propositionen med förslag om att temporära lagar ska fortgå gäller bara en del av de temporära lagändringarna. Som det ser ut nu, löper giltighetstiden för flera temporära lagar ut 31.12.2020. Från och med 1.1.2021 innebär det här att

  • ingen dagpenning betalas under självrisktid, ifall självrisktiden inte har börjat senast 31.12.2020
  • betalning av inkomstdagpenning kräver 6 månaders arbete och medlemskap (i stället för 3 månader), ifall betalning av inkomstdagpenning inte har börjat senast 31.12.2020
  • inkomstdagpenningens maximibetalningstid 300-500 dagar börjar löpa
  • TE-byrån börjar utreda permitterade personers företagsverksamhet med avseende på huvudsyssla/bisyssla
  • underlåtelse att göra upp sysselsättningsplan och avbrott i sysselsättningsfrämjande service leder i huvudsak till att man förlorar sitt utkomstskydd
  • förlängning av kortfristiga studier utöver utsatta 6 månader leder i huvudsak till att man förlorar sitt utkomstskydd, ifall studierna konstateras vara studier på heltid
  • man kan inte få extra tid för frivilliga studier; studiernas framskridande uppföljs normalt.

År 2021 är minimiarbetsinkomsten 13 247 €/år – medlemsavgiften höjs lite

test

Finansinspektionen har fastställt Företagarkassans förslag till medlemsavgift för år 2021, vilket innebär att medlemsavgiften höjs. Nästa år är medlemsavgiften 2,3 % (2,1 % 2020) av andelen som överskrider 5 800 euro.

Vid arbetsinkomstens nedre gräns – 13 247 €/år (1 103,92 €/månad) – som år 2020 tjänar in företagares arbetsvillkor (företagares FöPL-/LFöPL-arbetsinkomst och företagets delägares ArPL-lön) är medlemsavgiften 14,27 €/månad, dvs. 171,28 euro per år.

Medlemsavgiftsfakturorna för år 2021 postas stegvis inom december-februari. E-fakturorna skickas inom december-januari.

Nya medlemmar betalar medlemsavgift från och med början av månaden under vilken de blir medlemmar. Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen.

Exempel på arbetsinkomster, medlemsavgifter och dagpenning för år 2021

Inkomstdagpenningen som Företagarkassan betalat omfattar grunddel, inkomstdel och eventuell barnförhöjning. År 2021 är grunddelens belopp 33,78 euro. Inkomstdelen är 45% av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Vid månadsinkomst som överskrider 3 209,10 euro är inkomstdelen 20% av den överskridande delen. Inkomstdagpenning är beskattningsbar förvärvsinkomst.

Personer som får inkomstdagpenning och försörjer barn under 18 år får dagpenning plus barnförhöjning. Barnförhöjningens belopp är 5,30 euro för ett barn, sammanlagt 7,78 € för två barn och sammanlagt 10,03 € för tre eller flera barn.

ArbetsinkomstMedlemsavgiftMedlemsavgiftDagpenningDagpenningInkomsrelaterad dagpenning vs. grunddagpenning (FPA)
euro/åreuro/månadeuro/åreuro/vardageuro/månadeuro/månad
1324714,27171,2841,68896,21169,94
1400015,72188,643924,45198,18
1500017,63211,644,74961,95235,68
1600019,55234,646,49999,45273,18
1700021,47257,648,231036,95310,68
1800023,38280,649,971074,45348,18
1900025,3303,651,721111,95385,68
2000027,22326,653,461149,45423,18
2100029,13349,655,211186,95460,68
2200031,05372,656,951224,45498,18
2300032,97395,658,71261,95535,68
2400034,88418,660,441299,45573,18
2500036,8441,662,181336,95610,68
2600038,72464,663,931374,45648,18
2700040,63487,665,671411,95685,68
2800042,55510,667,421449,45723,18
2900044,47533,669,161486,95760,68
3000046,38556,670,91524,45798,18
3250051,18614,175,271618,2891,93
3500055,97671,679,631711,95985,68
4000065,55786,686,91868,391142,1
4500075,13901,690,781951,721225,5
5000084,721016,694,652035,061308,8
5500094,31131,698,532118,391392,1
60000103,881246,6102,412201,721475,5
65000113,471361,6106,282285,061558,8
70000123,051476,6110,162368,391642,1
75000132,631591,6114,032451,721725,5
80000142,221706,6117,912535,061808,8
85000151,81821,6121,792618,391892,1

Inkomstdagpenningen hjälpte då företagandet tog slut

test

Inkomstdagpenningen hjälpte då företagandet tog slut

Tom Löf inledde sin företagarkarriär 1995 som kioskhandelsman i Vörå.  Där sålde han typiska kioskprodukter, som tidningar, godis, läskedrycker med mera. De första åren var han enda arbetaren i företaget.

Efter ett par års företagande föreslog hans bokförare, Kaj grannas, att han skulle ansluta sej till företagarnas arbetslöshetskassa. Den erfarna bokföraren visste hur sårbar företagaren kan vara om affärerna inte går som planerat. Kalkylerna visade också, att medlemskapet var förhållandevis förmånligt. För enbart några hundra euron i året kunde man märkbart höja FPA:s grunddagpenning.

Verksamheten utvidgades – och förtvinade

Några år efter grundandet av företaget blev det möjligt för Löf att utvidga sin verksamhet. Han hyrde en större affärslokal, grundade ett cafe’ och tog dessutom över kommunens enda bokhandel.  Verksamheten blomstrade i många år och Löf kunde även anställa utomstående arbetskraft.

Nedkörningen av bokhandel inleddes då kommunen började köpa skolböckerna från en annan leverantör. Några år efter att bokhandel stängts var verksamheten sådan, att Löf ensam skötte kafeterian sju dagar i veckan. Det blev helt enkelt för tungt, så då en köpare hittades 2016 var Löf redo att sälja sitt företag och dess lager på förlust.

– jag var helt slut fysiskt och psykiskt, minns Löf. Den sommaren blev det många och långa stunder på golfbanan, jag spelade och samlade krafter.

Dagpenningen gav tid för rehabilitering

Tack vare den inkomstrelaterade dagpenningen behövde Löf inte fundera på de ekonomiska problemen efter att företagandet upphört, utan kunde koncentrera sej på att återhämta sej från överansträngningen. Då hösten kom var han redan i det skicket, att han började fundera på att aktivt söka jobb och återvända till arbetslivet, trots att han på den tiden kunde lyft arbetslöshetspeng upp till 500 dagar.

Efteråt har Löf många gånger med värme tänkt på sin nu redan bortgångne bokförare. Om han inte hade föreslagit, att Löf skall ansluta sej till företagarens arbetslöshetskassa, så hade han förmodligen aldrig gjort det.

– förbluffande många företagare lämnar sin utkomst oförsäkrad och tänker inte på vad som händer om företagandet av någon anledning inte bär sej. Jag rekommenderar nog medlemskap i företagarkassan åt alla företagare.

Tillbaks till kundserviceyrket

Efter att i ett år varit arbetslös återvände Löf till arbetslivet. Han är nu försäljare i Vasa, närmare bestämt i R-kiosken i Dragnäsbäck och som den sociala person han är njuter han av kundserviceyrket lika mycket som under sina år som kioskföretagare. Han är nöjd med sitt jobb som anställd av annan.

– Jag gör det här jobbet fortfarande som om det vore egen firma men är samtidigt glad över att inte behöva bära bekymren över företagets finanser. För mej räcker det att jag gör mitt kundservice- och försäljningsarbete så bra jag bara kan.

Text: Johanna Haveri