Temporära lagändringar i arbetslöshetsskyddet förblir i kraft till årets slut

test

Riksdagen har godkänt en lagändring enligt vilken en del av de temporära lagändringarna i arbetslöshetsskyddet förblir i kraft till årets slut. Nedan finns en uppdaterad sammanställning av lagändringarna och ändringarnas ikraftvaro.

 • Betalning av inkomstdagpenning börjar från och med första arbetslöshetsdagen utan fem dagars ersättningslös självriskperiod. Det här berör personer vars självriskperiod börjar 16.3.-31.12.2020.
 • Man kan få inkomstdagpenning när man har arbetat minst 3 månader (13 kalenderveckor). Medan man arbetar måste man vara medlem i kassan. Det här berör personer vars arbetsvillkor annars inte skulle uppfyllas, vars arbetsvillkor omfattar en arbetsvecka under tidsperioden efter 1.3.2020 och vars första betalningsdag för arbetslöshetsdagpenning är senast 31.12.2020. För företagares familjemedlemmar utan ägoandel i företaget förkortas arbetsvillkoret till hälften, dvs. 26 veckor. Har maximibetalningsperioden för grunddagpenning ännu inte löpt ut, kan arbetsvillkoret 13 veckor tillämpas endast ifall arbetsvillkoret omfattar en arbetsvecka efter 1.7.2020. Orsaken är att personer som övergår från att ha fått grunddagpenning omfattades av ändringen genom lagändring som skedde vid en senare tidpunkt.
 • Maximiperioden 300-500 dagar vid betalning av inkomstdagpenning löper inte under permittering. Det här berör permitteringar som har börjat 16.3.2020 eller senare. Då löper  maximiperioden inte under tiden 16.3.-30.6.2020.
 • Maximiperioden 300-500 dagar vid betalning av inkomstdagpenning löper inte (under inga förhållanden). Maximiperioden löper inte under tiden 1.7.-31.12.2020.
 • Inkomstdagpenningens skyddsdel för arbetsinkomster är temporärt 500 euro per månad. Gäller ansökningsperioder som börjar 1.6.-31.12.2020.
 • Är arbetsresan tur och retur två timmar kan man vid heltidsarbete få rörlighetsunderstöd.  Gäller anställningsförhållanden som börjar 12.6.-31.12.2020.
 • Företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA ifall inkomsten från företagsverksamheten har sjunkit på grund av coronan. Man kan få arbetsmarknadsstöd för tidsperioden 16.3.-31.12.2020.
 • TE-byrån avstår från att undersöka permitterade personers företagsverksamhet och studier. Gäller 16.3.-31.12.2020.
 • TE-byrån avstår delvis från intervjuer med arbetssökande. Gäller 16.3.-31.12.2020.
 • Rätt till arbetslöshetsskydd förblir undantagsvis i kraft i följande situationer:
  • Personen i fråga har inte svarat på TE-byråns frågor angående utvärdering av behovet av tjänster på nättjänsten eller har inte sammanställt något utkast till  sysselsättningsplan.
  • Personen i fråga har inte genomfört TE-byråns sysselsättningsplan.
  • Personen i fråga avbryter en påbörjad sysselsättningsfrämjande tjänst på grund av coronaepidemin.
  • Kortvariga studier studier fördröjs och överskrider 6 månader på grund av coronaepidemin. Gäller 16.3.-31.12.2020.
  • TE-byrån kan avvika från villkoret att arbetssökandes frivilliga studier framskrider enligt krav till och med årets slut, och kan bevilja extra tid för studier ifall studierna har fördröjts på grund av coronan. Gäller 1.8.-31.12.2020.

SYT heter nu Företagarkassan

test

Till följd av sammanslagningen med AYT vid årsskiftet har SYT 1.6.2020 ändrat sitt namn till Företagarkassan.

Kassachefen Merja Jokinen säger att det nya namnet poängterar framtiden för en starkare arbetslöshetskassa som fokuserar på att ställa upp för små företag och ensamföretagare. Det nya namnet är också uttalsmässigt bättre än den tidigare förkortningen.

– Vårt officiella namn är nu Företagarnas Arbetslöshetskassa, men vi använder namnet Företagarkassan i vår marknadsföring. Kunderna ser förändringen i form av nya loggor och förnyad företagsprofil. Verksamheten och tjänsterna förblir oförändrade. Vi förnyar vår webbsida och våra e-postadresser på hösten 2020. Till dess fungerar vår nuvarande webbsida normalt, säger Jokinen.

Företagarkassan vill identifiera sig som ett samfund som förstår och uppskattar medlemmarnas utmaningar i vardagen som företagare och mänskor. Branduppdateringen sker samma år som vi firar 25-årsjubileum för företagarnas arbetslöshetsskydd, och den har som viktigaste målsättning att påvisa kassans viktiga roll i det finländska samhället.

– Symboldelen i vår logga – den består av valvbågar som återspeglar vändningar och rörelse – reflekterar den här målbilden. Coronakrisen har visat att det är omöjligt att förutse framtiden. I en global värld i snabb förändring kan företagsverksamheten ta slut på grund av orsaker man som företagare själv inte kan påverka. Medlemskap i en företagarkassa är ett sätt att ha kontroll över företagarskapets risker och säkra sin utkomst ifall man skulle bli arbetslös, säger Jokinen.

Företagarnas arbetsmarknadsstöd fortgår året ut

test

När coronaeländet slog till ordnade man med möjlighet för företagare att få arbetsmarknadsstöd utan krav på att företagsverksamheten måste läggas ned. Ca 30 000 företagare har ansökt om arbetsmarknadsstöd från FPA. Ursprungligen skulle man kunna få arbetsmarknadsstöd t.o.m. slutet av juni, men nu har fristen förlängts till årets slut.

Arbetsmarknadsstödet är lägre än inkomstdagpenningen, men ger ändå företagarna möjlighet att fortsätta sin företagsverksamhet, även om lönsamheten kan bli lidande. Skulle företagsverksamheten läggas ned är det osannolikt att den skulle startas igen, eller att ett nytt företag skulle grundas inom snar framtid. Nu är det viktigt att företagen håller sig flytande till dess vi har klarat oss ut ur de här svåra tiderna, och då är arbetsmarknadsstödet ett bra verktyg.

Jag läste igår ett inlägg i en Facebookgrupp, där en företagare frågade hur det står till i andra företag. Ganska många svarade att de nu går mot bättre tider, speciellt inom skönhets- och vårdbranschen berättade företagarna att tidbeställningskalendrarna är bättre fyllda än i april-maj. För många företagare är situationen ännu inte alls bra, men det finns ändå tecken på att konsumtionen i alla fall delvis håller på att repa sig. Nu behövs modiga mänskor för att hålla hjulen rullande inom konsumtion och ekonomi.

Antalet arbetslösa i företagarkassan har ökat måttligt. I april nådde vi en topp och antalet ansökningar fördubblades. När vi nu fick veta att arbetsmarknadsstödet fortsätter väntar vi oss att arbetslösheten ökar i måttlig omfattning, ca 6 procent per månad.

Vi har ingen rusning i vår hantering av ansökningar. Fördröjningarna beror på att vi har fått vänta på utlåtanden från TE-byrån. Kunderna har också ansökt om både inkomstdagpenning och arbetsmarknadsstöd från FPA och vi har fått reda ut vilken förmån var och en är berättigad till. Det går inte utan information från alla parter – kunden, TE-byrån, kassan och FPA.

Samtidigt beslöts att man som arbetslös får förtjäna 500 euro per månad utan att förtjänsten påverkar dagpenningen. Beloppet höjdes temporärt från tidigare 300 euro. Vi hoppas att det här uppmuntrar företagare att ta emot mera småskaliga arbetsuppdrag.

Vi går mot sommaren med spänningsladdade känslor. Idag läste vi i nyheterna att antalet nya coronasmittor igår var noll. Samtidigt varnar man för att coronasituationen absolut inte är över. Så här får vi nu balansera en tid framöver och det är ju en stressfaktor i sig, men jag vill i alla fall önska er alla sommarvärme och avkoppling.

med vänliga hälsningar,

Merja Jokinen

Kassachef