Monthly Archives: april 2020

Home/2020/april

Temporära förbättringar i utkomstskyddet träder i kraft 15.4.2020

Lagändringarna som berör utkomstskyddets självrisktid, maximala betalningsperiod och löntagares arbetsvillkor godkändes av riksdagen 9.4.2020. Lagen är i kraft 15.4.–6.7.2020. De temporära förbättringarna omfattar följande: Dagpenning betalas från och med arbetslöshetens början utan fem dagars självrisktid utan ersättning. Ändringen berör fall där självrisktidens dag 1 infaller inom tidsperioden 16.3.-6.7.2020. Löntagares arbetsvillkor på 26 veckor förkortas till [...]

2020-04-15T12:33:58+03:0015.04.2020|

Lagen om företagares rätt till arbetslöshetsskydd träder i kraft 8.4.2020

Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd från FPA på grund av plötslig och oväntad nedgång i efterfrågan som har orsakats av coronavirusepidemin. Beslutet gäller samtliga företagare oberoende av företagsform. Lagen om temporär rätt till arbetslöshetsskydd för företagare träder i kraft i dag 8.4.2020. Lagen förblir i kraft till och med 30 juni 2020. Man ansöker om [...]

2020-04-21T11:05:58+03:0008.04.2020|

Regeringen föreslår temporära ändringar i företagares arbetslöshetsskydd

Finlands regering föreslår att företagarna på grund av plötslig och oväntad nedgång i efterfrågan som har orsakats av coronavirusepidemin, temporärt ska kunna få arbetsmarknadsstöd från FPA utan att företagsverksamheten måste läggas ned. Målsättningen är att trygga företagarnas utkomst. Lagen ska träda i kraft snarast möjligt. Lagen skulle tillämpas på av FPA betalade arbetsmarknadsstöd under tiden [...]

2020-04-07T15:06:26+03:0003.04.2020|