Monthly Archives: mars 2020

Home/2020/mars

Regeringen föreslår ändringar i företagares arbetslöshetsskydd

Finlands regering presenterade idag åtgärder för att lindra företagens ekonomiska nödläge. Ett stödpaket på sammanlagt 15 miljarder euro omfattar bl.a. att permitteringsprocessen ska påskyndas och arbetspensionsavgifterna inom den privata sektorn temporärt ska sänkas. Åtgärderna finansieras med tilläggslån. Regeringen beslöt idag underlätta frilansares och ensamföretagares tillgång till arbetslöshetsskydd oberoende av företagsform. Förutsättningarna för företagsverksamhet har på [...]

2020-03-23T07:23:48+02:0023.03.2020|

Nu är det hårda bud som gäller för företagare

Många medlemmar har kontaktat oss när situationen i företagen försvåras på grund av coronavirus. Läget har förändrats snabbt från dag till dag och nu stänger Finland i snabb takt. Förhållandena som gäller idag har vi aldrig upplevt tidigare. Vårt budskap till företagarna är: trots att allt kan kännas hopplöst, bli inte ensam med problemen och [...]

2020-03-19T07:50:14+02:0019.03.2020|

När och under vilka förhållanden kan kassan betala dagpenning?

För företagares del tryggas utkomsten antingen med hjälp av arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsdagpenningen kan vara inkomstdagpenning eller grunddagpenning. Fpa sköter grundtryggheten, d.v.s. betalar grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Har man försäkrat sig i SYT-kassan får man inkomstdagpenning under förutsättning att villkoren uppfylls. Utöver arbetslöshetsskyddet kan personer som har arbetat som företagare också få utkomststöd från Fpa samt [...]

2020-03-27T10:33:26+02:0017.03.2020|