Yearly Archives: 2020

Home/2020

Temporära lagändringar i arbetslöshetsskyddet förblir i kraft till årets slut

Riksdagen har godkänt en lagändring enligt vilken en del av de temporära lagändringarna i arbetslöshetsskyddet förblir i kraft till årets slut. Nedan finns en uppdaterad sammanställning av lagändringarna och ändringarnas ikraftvaro. Betalning av inkomstdagpenning börjar från och med första arbetslöshetsdagen utan fem dagars ersättningslös självriskperiod. Det här berör personer vars självriskperiod börjar 16.3.-31.12.2020. Man kan [...]

2020-06-30T13:17:18+03:0030.06.2020|

SYT heter nu Företagarkassan

Till följd av sammanslagningen med AYT vid årsskiftet har SYT 1.6.2020 ändrat sitt namn till Företagarkassan. Kassachefen Merja Jokinen säger att det nya namnet poängterar framtiden för en starkare arbetslöshetskassa som fokuserar på att ställa upp för små företag och ensamföretagare. Det nya namnet är också uttalsmässigt bättre än den tidigare förkortningen. - Vårt officiella [...]

2020-06-17T13:09:00+03:0017.06.2020|

Företagarnas arbetsmarknadsstöd fortgår året ut

När coronaeländet slog till ordnade man med möjlighet för företagare att få arbetsmarknadsstöd utan krav på att företagsverksamheten måste läggas ned. Ca 30 000 företagare har ansökt om arbetsmarknadsstöd från FPA. Ursprungligen skulle man kunna få arbetsmarknadsstöd t.o.m. slutet av juni, men nu har fristen förlängts till årets slut. Arbetsmarknadsstödet är lägre än inkomstdagpenningen, men ger [...]

2020-06-08T13:14:03+03:0008.06.2020|

Inkomstdagpenningens skyddsdel höjs och rörlighetsunderstödet ändras 1.6.2020

Riksdagen har godkänt att inkomstdagpenningens skyddsdel höjs och rörlighetsunderstödets villkor för arbetsresornas längd förkortas. Lagändringarna är temporära och förblir i kraft till 31.10.2020. Skyddsdelens höjning innebär att personer som får inkomstdagpenning kan förtjäna 500 euro t.ex. i deltidsarbete eller ströjobb utan att förtjänsten påverkar dagpenningen. För andelen som överskrider 500 euro minskar lönen dagpenningen med [...]

2020-06-04T10:17:30+03:0004.06.2020|

Temporära förbättringar i utkomstskyddet träder i kraft 15.4.2020

Lagändringarna som berör utkomstskyddets självrisktid, maximala betalningsperiod och löntagares arbetsvillkor godkändes av riksdagen 9.4.2020. Lagen är i kraft 15.4.–6.7.2020. De temporära förbättringarna omfattar följande: Dagpenning betalas från och med arbetslöshetens början utan fem dagars självrisktid utan ersättning. Ändringen berör fall där självrisktidens dag 1 infaller inom tidsperioden 16.3.-6.7.2020. Löntagares arbetsvillkor på 26 veckor förkortas till [...]

2020-04-15T12:33:58+03:0015.04.2020|

Lagen om företagares rätt till arbetslöshetsskydd träder i kraft 8.4.2020

Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd från FPA på grund av plötslig och oväntad nedgång i efterfrågan som har orsakats av coronavirusepidemin. Beslutet gäller samtliga företagare oberoende av företagsform. Lagen om temporär rätt till arbetslöshetsskydd för företagare träder i kraft i dag 8.4.2020. Lagen förblir i kraft till och med 30 juni 2020. Man ansöker om [...]

2020-04-21T11:05:58+03:0008.04.2020|

Regeringen föreslår temporära ändringar i företagares arbetslöshetsskydd

Finlands regering föreslår att företagarna på grund av plötslig och oväntad nedgång i efterfrågan som har orsakats av coronavirusepidemin, temporärt ska kunna få arbetsmarknadsstöd från FPA utan att företagsverksamheten måste läggas ned. Målsättningen är att trygga företagarnas utkomst. Lagen ska träda i kraft snarast möjligt. Lagen skulle tillämpas på av FPA betalade arbetsmarknadsstöd under tiden [...]

2020-04-07T15:06:26+03:0003.04.2020|

Regeringen föreslår ändringar i företagares arbetslöshetsskydd

Finlands regering presenterade idag åtgärder för att lindra företagens ekonomiska nödläge. Ett stödpaket på sammanlagt 15 miljarder euro omfattar bl.a. att permitteringsprocessen ska påskyndas och arbetspensionsavgifterna inom den privata sektorn temporärt ska sänkas. Åtgärderna finansieras med tilläggslån. Regeringen beslöt idag underlätta frilansares och ensamföretagares tillgång till arbetslöshetsskydd oberoende av företagsform. Förutsättningarna för företagsverksamhet har på [...]

2020-03-23T07:23:48+02:0023.03.2020|

Nu är det hårda bud som gäller för företagare

Många medlemmar har kontaktat oss när situationen i företagen försvåras på grund av coronavirus. Läget har förändrats snabbt från dag till dag och nu stänger Finland i snabb takt. Förhållandena som gäller idag har vi aldrig upplevt tidigare. Vårt budskap till företagarna är: trots att allt kan kännas hopplöst, bli inte ensam med problemen och [...]

2020-03-19T07:50:14+02:0019.03.2020|