Från och med april påverkar lön för deltidsarbete eller korttidsjobb inte arbetslöshetsförmånen innan lönen betalas

Från och med början av april påverkar småskaligt arbete arbetslöshetsförmånen först när lönen har betalats. Ändringen leder till mera regelbundna inkomster för deltidsarbetande och ströjobbare. För närvarande påverkar lön som betalas till arbetslösa personer för deltidsarbete eller ströjobb arbetslöshetsförmånen för tidsperioden som lönen avser, dvs. under vilken lönen har förtjänats. För att kunna räkna ut [...]