SYT och AYT utreder möjligheter till fusion

Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT-kassan) och Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) utreder förutsättningarna för att fusionera AYT-kassan med SYT-kassan från och med 1.1.2020. Kassamötena 23.5.2019 tar beslut om sammanslagning ifall förhandlingarna fortgår så här långt. Godkännande krävs också av Finansinspektionen som är kassornas tillsynsmyndighet. Efter fusionen skulle den sammanslagna kassan ha ca 30 000 medlemmar. [...]