KALLELSE TILL KASSAMÖTE 25.5.2018 kl. 10

FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA I FINLAND                           FÖREDRAGNINGSLISTA KASSAMÖTE Tid:                Fredag 25.5.2018, kl. 10 Ort:               Restaurang Lasipalatsi, Mannerheimvägen 22 - 24, 00100 Helsingfors Mötet öppnas Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av protokolljusterare (2) och rösträknare (2) Mötet konstateras vara lagligt och beslutsfört Föredragningslistan godkänns Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisorernas utlåtande för år 2017 [...]