Monthly Archives: april 2018

Home/2018/april

Rörlighetsbidraget från och med 1.1.2018

Rörlighetsbidraget ersätter kostnader för arbetsresor och flyttning som uppstår på grund av att man tar emot arbetsanställning. Från och med 1.1.2018 kan rörlighetsbidrag också betalas på grund av utbildning som står i samband med anställningen. Du kan få rörlighetsbidrag om du tar emot arbete i ett anställningsförhållande eller ett deltidsarbete som fortgår minst 2 månader, [...]

2018-04-17T13:39:35+03:0017.04.2018|

Aktiveringsmodellen från 1.1.2018

En arbetslös arbetssökande ska under granskningsperioden för 65 förmånsbetalningsdagar uppfylla den så kallade aktiveringsmodellen, för att inkomstrelaterad dagpenning ska kunna betalas till fullt belopp under de 65 betalningsdagar som följer på granskningsperioden. Med betalningsdagar avses de dagar för vilka full, jämkad eller minskad dagpenning betalas. Om du inte uppfyller aktiveringsmodellen, skärs nivån på din arbetslöshetsförmån [...]

2018-04-04T10:08:13+03:0004.04.2018|