Monthly Archives: december 2017

Home/2017/december

Inkomstdagpenningens beskattning 2018

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2018. Ditt skattekort för 2017 förblir i kraft under januari 2018. Vi nollställer inkomsterna på ditt skattekort vid årsskiftet och sammanräkning av inkomsterna börjar på nytt. Du behöver inte skicka skattekortet som skattemyndigheterna automatiskt skickar hem till dig vidare till SYT-kassan, eftersom arbetslöshetskassorna får de här uppgifterna direkt från [...]

2018-01-02T12:08:10+02:0029.12.2017|

Arbetslöshetsdagpenningens aktiveringsmodell träder i kraft, självrisktiden förkortas till fem dagar från och med 1.1.2018

Från och med 1.1.2018 börjar man följa upp arbetssökandes aktivitet. Ifall arbetslösa arbetssökande inte uppfyller aktivitetskravet sänks arbetslöshetsförmånens nivå med 4,65 procent under följande 65 betalningsdagar, d.v.s. ca tre månader. Inskärningen motsvarar en ersättningslös dag per månad. Aktivitetsuppföljningen innebär att man som arbetslös arbetssökande under en granskningsperiod på 65 betalningsdagar måste uppfylla ett s.k. aktivitetskrav [...]

2017-12-29T12:54:49+02:0029.12.2017|

Rörlighetsbidraget utvidgas – man får rätt till utkomstdagpenning under de första månaderna som företagare

Rörlighetsbidraget utvidgas Riksdagen har godkänt de av regeringen föreslagna lagändringarna i arbetslöshetsskyddet med avseende på rörlighetsbidrag och företagsverksamhet. Från och med början av år 2018 kan rörlighetsbidrag betalas också vid deltidsarbete under 18 timmar per vecka samt för utbildning som har skett före arbetsförhållandets början. I fortsättningen utvärderas för arbetslösa personers del företagsverksamhetens roll som [...]

2018-01-02T12:08:54+02:0021.12.2017|