Monthly Archives: november 2017

Home/2017/november

Goda nyheter för företagare – SYT-kassans medlemsavgift sänks nästa år

SYT-kassan - landets största arbetslöshetskassa för företagare - sänker sin medlemsavgift, så företagarna kan se fram emot en lägre medlemsavgift nästa år. Vid början av år 2018 ligger arbetslöshetskassans medlemsavgift som lägst på 152,46 per år. Enligt SYT:s kassachef Merja Jokinen kunde medlemsavgiften sänkas på grund av kassans positiva ekonomiska utveckling och lägre arbetslöshetssiffror. Antalet [...]

2017-12-27T13:12:51+02:0009.11.2017|

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 576 €/år

Från och med början av 2018 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagares delägares/företagares familjemedlemmars ArPL-årslön) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 564euro till 12 576 euro. År 2018 tjänar du inte in ditt arbetsvillkor under tidsperioder när din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön [...]

2017-12-27T12:25:42+02:0006.11.2017|