Monthly Archives: april 2017

Home/2017/april

Från och med 1.5.2017 omfattas personer som är sysselsatta via faktureringsandelslag av FöPL och företagares arbetslöshetsskydd

S.k. lättföretagare som är sysselsatta via faktureringsandelslag kan från och med 1.5.2017 också försäkra sig i SYT-kassan, när lättföretagare med avseende på pensionsförsäkring flyttas över från löntagarnas ArPL till företagarnas FöPL. Som lättföretagare kan man bli medlem i SYT förutsatt att årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen är minst 12 564 €. Medlemmar i en [...]

2017-04-28T09:34:55+03:0028.04.2017|

Kallelse till kassamöte 19.5.2017 kl. 10

FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA I FINLAND               FÖREDRAGNINGSLISTA KASSAMÖTE Tid:                Fredag 19.5.2017 kl. 10 Ort:                Lappeenranta Spa, Glasterrassen, Ainonkatu 17, 53100 Villmanstrand Mötet öppnas Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av protolljusterare (2) och rösträknare (2) Mötet konstateras vara lagligt och beslutsfört Föredragningslistan godkänns Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande för år 2016 6.1. fastställning av [...]

2017-04-20T10:08:28+03:0020.04.2017|