Monthly Archives: mars 2017

Home/2017/mars

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 564 €/år

Från och med början av 2017 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagares delägares/företagares familjemedlemmars ArPL-årslön) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 420 euro till 12 564 euro. År 2017 tjänar du inte in ditt arbetsvillkor under tidsperioder när din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller [...]

2017-04-10T12:35:47+03:0006.03.2017|

Maximiperioden för betalning av dagpenning förkortas och självrisktiden förlängs

Maximiperioden för inkomstdagpenning förkortas från 500 till 400 dagar. Är arbetshistorians längd under 3 år är maximiperioden för betalning av inkomstdagpenning 300 dagar. Till personer som vid fyllda 58 år har uppfyllt arbetsvillkoret och under de senaste 20 åren har arbetat minst fem år kan man fortsättningsvis betala inkomstdagpenning 500 dagar. Den nya kortare maximiperioden [...]

2017-04-10T12:35:47+03:0006.03.2017|