Beskattning av förmånen

Dina tidigare skatteuppgifter gäller tom. 31.1.2017. Ifall du behöver ett nytt skattekort för din inkomstdagpenning kan du skicka det direkt till SYT-kassan via skatteförvaltningens nättjänst. SYT-kassan får medlemmarnas skatteuppgifter direkt från skatteförvaltningen vid årets början, men då har förskottsinnehållningsprocenten utfärdats för betalning av lön. När förskottsinnehållningsprocenten har utfärdats för betalning av lön är förskottsinnehållningen för [...]