Yearly Archives: 2017

Home/2017

Inkomstdagpenningens beskattning 2018

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2018. Ditt skattekort för 2017 förblir i kraft under januari 2018. Vi nollställer inkomsterna på ditt skattekort vid årsskiftet och sammanräkning av inkomsterna börjar på nytt. Du behöver inte skicka skattekortet som skattemyndigheterna automatiskt skickar hem till dig vidare till SYT-kassan, eftersom arbetslöshetskassorna får de här uppgifterna direkt från [...]

2018-01-02T12:08:10+02:0029.12.2017|

Arbetslöshetsdagpenningens aktiveringsmodell träder i kraft, självrisktiden förkortas till fem dagar från och med 1.1.2018

Från och med 1.1.2018 börjar man följa upp arbetssökandes aktivitet. Ifall arbetslösa arbetssökande inte uppfyller aktivitetskravet sänks arbetslöshetsförmånens nivå med 4,65 procent under följande 65 betalningsdagar, d.v.s. ca tre månader. Inskärningen motsvarar en ersättningslös dag per månad. Aktivitetsuppföljningen innebär att man som arbetslös arbetssökande under en granskningsperiod på 65 betalningsdagar måste uppfylla ett s.k. aktivitetskrav [...]

2017-12-29T12:54:49+02:0029.12.2017|

Rörlighetsbidraget utvidgas – man får rätt till utkomstdagpenning under de första månaderna som företagare

Rörlighetsbidraget utvidgas Riksdagen har godkänt de av regeringen föreslagna lagändringarna i arbetslöshetsskyddet med avseende på rörlighetsbidrag och företagsverksamhet. Från och med början av år 2018 kan rörlighetsbidrag betalas också vid deltidsarbete under 18 timmar per vecka samt för utbildning som har skett före arbetsförhållandets början. I fortsättningen utvärderas för arbetslösa personers del företagsverksamhetens roll som [...]

2018-01-02T12:08:54+02:0021.12.2017|

Goda nyheter för företagare – SYT-kassans medlemsavgift sänks nästa år

SYT-kassan - landets största arbetslöshetskassa för företagare - sänker sin medlemsavgift, så företagarna kan se fram emot en lägre medlemsavgift nästa år. Vid början av år 2018 ligger arbetslöshetskassans medlemsavgift som lägst på 152,46 per år. Enligt SYT:s kassachef Merja Jokinen kunde medlemsavgiften sänkas på grund av kassans positiva ekonomiska utveckling och lägre arbetslöshetssiffror. Antalet [...]

2017-12-27T13:12:51+02:0009.11.2017|

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 576 €/år

Från och med början av 2018 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagares delägares/företagares familjemedlemmars ArPL-årslön) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 564euro till 12 576 euro. År 2018 tjänar du inte in ditt arbetsvillkor under tidsperioder när din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön [...]

2017-12-27T12:25:42+02:0006.11.2017|

SYT på FinlandsArenan 10.-12.7.2017

FinlandsArenan ordnas igen i Björneborg 10.-14.7.2017. SYT är med på FinlandsArenans medborgartorg måndag-onsdag,10.-12.7. Vi har tältplats nr 51a. Se karta på adressen http://suomiareena.fi/kansalaistori/yleista. SYT ordnar 10.7.2017 en framtidsdebatt under rubriken tillbaka till framtid eller förflutet på Björneborgs stadshus gård, Hallituskatu 12. I SYT:s debatt deltar bl.a. Stan Saanila, Heikki Hiilamo, Jaakko Männistö, Silvia Modig, Timo [...]

2017-07-03T10:05:43+03:0023.06.2017|

Susan Äijälä vald till styrelseordförande för SYT-kassan

Fackhandelsföretagaren Susan Äijälä valdes 19.5.2017 till styrelseordförande för SYT, Finlands största arbetslöshetskassa för företagare. I sitt tal vid kassamötet uttryckte Susan Äijälä sin glädje över att företagare och självsysselsatta numera tycker att medlemskap i kassan har blivit allt viktigare. - Speciellt företagare som precis har inlett sin företagsverksamhet tycker att arbetslöshetsförsäkring är ett högst naturligt sätt [...]

2017-06-27T10:18:01+03:0019.06.2017|

Från och med 1.5.2017 omfattas personer som är sysselsatta via faktureringsandelslag av FöPL och företagares arbetslöshetsskydd

S.k. lättföretagare som är sysselsatta via faktureringsandelslag kan från och med 1.5.2017 också försäkra sig i SYT-kassan, när lättföretagare med avseende på pensionsförsäkring flyttas över från löntagarnas ArPL till företagarnas FöPL. Som lättföretagare kan man bli medlem i SYT förutsatt att årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen är minst 12 564 €. Medlemmar i en [...]

2017-04-28T09:34:55+03:0028.04.2017|

Kallelse till kassamöte 19.5.2017 kl. 10

FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA I FINLAND               FÖREDRAGNINGSLISTA KASSAMÖTE Tid:                Fredag 19.5.2017 kl. 10 Ort:                Lappeenranta Spa, Glasterrassen, Ainonkatu 17, 53100 Villmanstrand Mötet öppnas Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av protolljusterare (2) och rösträknare (2) Mötet konstateras vara lagligt och beslutsfört Föredragningslistan godkänns Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande för år 2016 6.1. fastställning av [...]

2017-04-20T10:08:28+03:0020.04.2017|

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 564 €/år

Från och med början av 2017 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagares delägares/företagares familjemedlemmars ArPL-årslön) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 420 euro till 12 564 euro. År 2017 tjänar du inte in ditt arbetsvillkor under tidsperioder när din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller [...]

2017-04-10T12:35:47+03:0006.03.2017|