Monthly Archives: november 2016

Home/2016/november

Eventuella lagändringar från och med 1.1.2017

Finlands regering föreslår ändringar i arbetslöshetsskyddet som avses träda i kraft 1.1.2017. En sammanställning av eventuella lagändringar finns t.ex. på Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ:s webbsidor. Maximitiden för betalning av inkomstdagpenning kan förkortas För inkomstdagpenningens maximilängd föreslås en förkortning från 500 dagar till 400 dagar. Är arbetshistorians längd under 3 år skulle maximitiden för betalning av inkomstdagpenning vara [...]

2017-04-10T12:35:47+03:0021.11.2016|

Arbetsinkomstens miniminivå 2018 är 12 576 €/år – medlemsavgiften förblir oförändrad

Finansinspektionen har fastställt SYT:s förslag till medlemsavgift enligt vilket medlemsavgiften förblir oförändrad. Nästa år utgör medlemsavgiften 2,25 % av andelen som överskrider 5 800 euro. År 2018 är medlemsavgiften för minimiarbetsinkomsten (FöPL, LFöPL, ArPL) på 12 576 €/år som tjänar in företagares arbetsvillkor 12,71 € per månad. Nästa år är den jämkade medlemsavgiften 5 € per [...]

2018-01-08T12:28:10+02:0021.11.2016|