Kallelse till kassamötet 27.5.2016 kl 10

Kassamöte - Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Tid: Fredagen den 27.5.2016 kl. 10.00 – 11.00 Plats: Hotelli Yöpuu, Yliopistonkatu 23, 40100 JYVÄSKYLÄ På mötet behandlast de ärenden som enligt kassans stadgar 13 § bör behandlas på kassans ordinarie möte. Ärenden som behandlas: Mötets öppnande Val av mötets ordförande och sekreterare Val av (2) protokolljusterare samt (2) rösträknare Mötets [...]