Monthly Archives: december 2015

Home/2015/december

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 420 €/år

Från och med början av 2016 stiger pensionsförsäkringens årsarbetsinkomst - företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagets delägares/företagares familjemedlems ArPL-årsarbetsinkomst - som krävs för intjäning av arbetsvillkoret från 12 326 euro till 12 420 euro. Är FöPL/LFöPL-inkomsten eller ArPL-lönen som ligger till grund för din pensionsförsäkring 2016 lägre än 12 420 euro per år tjänar du [...]

2017-04-10T12:35:48+03:0031.12.2015|

Eventuella lagändringar 2016

I enlighet med regeringspropositionen skulle definitionen för begreppet företagare i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att den motsvarar definitionen i lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagändringen skulle bland annat påverka situationen för dem som tidigare på grund av ringa företagarinkomst har tolkats utföra eget arbete. I fortsättningen [...]

2015-12-31T08:24:19+02:0031.12.2015|

Medlemsavgiften 2016

Finansinspektionen fastställde SYT:s proposition om medlemsavgift, enligt vilken medlemsavgiften skulle förbli oförändrad. Medlemsavgiften är 2,65 % för 5 800 euro överskridande del. Vid minimiarbetsinkomsten 12 420 €/år är medlemsavgiften 14,62 €/månad. Sänkt medlemsavgift för nästa år är 5 €/månad. Meddelar du oss din försäkringsnivå från och med 1.1.2016 görs ingen indexjustering. Faktureringen baserar sig på din [...]

2015-12-08T12:14:59+02:0008.12.2015|

Inkomstdagpenningens belopp sjunker lite år 2016

2016 sjunker beloppet för inkomstdagpenningens grunddel 0,4 % på grund av indexjustering. Även beloppen för inkomstandel och barnförhöjning ändras. Ändringen i inkomstdagpenningens belopp berör också personer som lyfter år 2015 eller tidigare beräknad inkomstdagpenning. Inkomstdagpenningen omfattar grunddel, inkomstandel och eventuell barnförhöjning. Grunddelen motsvarar grunddagpenningen. Grunddelens belopp granskas årligen i enlighet med folkpensionsindexet. Ändringen i grunddelens [...]

2017-04-10T12:35:49+03:0008.12.2015|