Årsarbetsinkomst 12 420 euro fr.o.m. 1.1.2016

Den fastställda årsinkomsten i pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL eller ArPL) bör vara minst 12 420 euro från och med 1.1.2016. Om årsinkomsten är mindre uppfylls inte företagarens arbetsvillkor. Som medlem i kassan kan du själv välja inkomstnivån för arbetslöshetsskyddet. Nivån får högst motsvara den nivå som fastställts som inkomst i pensionsförsäkringen för företagare, lantbruksföretagare eller löntagare. [...]