Regeringen reformerar den sociala tryggheten och utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringen eftersträvar en betydande höjning av sysselsättningsgraden. Enligt regeringsprogrammet reformerar regeringen den sociala tryggheten och utkomstskyddet för arbetslösa på ett sätt som sporrar till att ta emot arbete, förkortar arbetslöshetsperioderna, minskar den strukturella arbetslösheten och sparar offentliga resurser. Enligt bilaga 6 till regeringsprogrammet är målet en besparing på 200 miljoner euro i det inkomstrelaterade utkomstskyddet. [...]