Monthly Archives: juli 2015

Home/2015/juli

Beskattning av dagpenning

De förmåner som SYT-kassan betalar utgör skattepliktig inkomst. Skatteförvaltningens rekommendation är att du skaffar ett ändringsskattekort för förmåner för ansökan om dagpenning för bästa möjliga motsvarighet mellan förskottsinnehållningen och din slutliga skatt och för att du ska undvika efterskatt. Ändringsskattekortets innehållningsprocent kan vi tillämpa som sådana, men de procent som anges på löneskattekort eller som [...]

2015-07-10T10:11:29+03:0010.07.2015|

Suutariesteri är flerbranschföretagare

Från sömmerska till skomakare Det räcker inte att man knackar klacksulor på damskor. Allt oftare är man numera flerbranschföretagare. Så också Maarit Lievejärvi i Nådendal – hennes butik Suutariesteri är också skoaffär, låssmed och servicepunkt för en tvättinrättning. Och mycket annat också. Ca 40 procent av jobben är traditionella skomakararbeten – man reparerar vinterskor eller [...]

2015-07-08T08:33:59+03:0008.07.2015|

Är din FöPL/LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön under 12 326 euro per år?Ansök om sänkt medlemskapsavgift

Är din årsarbetsinkomst som ligger till grund för din pensionsförsäkring efter tidpunkten 1.1.2015 under miniminivån som i lagen om arbetslöshetsskydd för arbetslösa krävs för att företagsverksamhetens omfattning ska kunna tolkas som väsentlig, eller om din pensionsförsäkring helt har avslutats, kan du ansöka om sänkt medlemsavgift hos kassan. Den sänkta medelsavgiften är 5 € per månad [...]

2015-07-08T08:20:11+03:0008.07.2015|

2016 är arbetsinkomsten 12 420 euro per år

I enlighet med ändringen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa steg beloppet i pensionsförsäkring (företagares FöPL-årsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsinkomst eller ArPL-inkomst för delägare i företaget/företagarens familjemedlemmar) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 326 euro till 12 420 euro fr.o.m. början av 2016. I praktiken betyder det här att ifall FöPL- eller LFöPL-årsinkomsten eller ArPL-lönen [...]

2016-04-12T09:13:02+03:0008.07.2015|

Ung kvinna håller bensinslangen

32-åriga Teija Mesimäki driver Neste Oil bensinstationen i Nummi-Pusula, Lojo, Nyland. Precis före intervjun hade hon träffat kolleger, d.v.s. andra företagare i Neste-kedjan. Branschen är nog ganska mansdominerad, säger hon. - Jag är nog ett undantag bland de knappa 300 Neste-företagarna i Finland. Jag tror att jag är en av de få unga kvinnorna som [...]

2017-04-10T12:35:50+03:0008.07.2015|

FöPL-nivån påverkar företagarens socialskydd – Begreppet företagare kräver detaljering

Företagarna flyter omkring i paragrafdjungeln och söker ekonomisk trygghet. För att arbetslöshetskyddet ska bli verklighet är FöPL-arbetsinkomsten det rätta snöret att dra i, och tillräcklig satsning i euro behövs. Fennias direktör Kari Björklöv hoppas att företagarna håller sig vaksamma med avseende på hur begreppet företagare definieras. I vår lagstiftning har vi många olika sätt att [...]

2017-04-10T12:35:50+03:0008.07.2015|