Yearly Archives: 2015

Home/2015

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 420 €/år

Från och med början av 2016 stiger pensionsförsäkringens årsarbetsinkomst - företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagets delägares/företagares familjemedlems ArPL-årsarbetsinkomst - som krävs för intjäning av arbetsvillkoret från 12 326 euro till 12 420 euro. Är FöPL/LFöPL-inkomsten eller ArPL-lönen som ligger till grund för din pensionsförsäkring 2016 lägre än 12 420 euro per år tjänar du [...]

2017-04-10T12:35:48+03:0031.12.2015|

Eventuella lagändringar 2016

I enlighet med regeringspropositionen skulle definitionen för begreppet företagare i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att den motsvarar definitionen i lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagändringen skulle bland annat påverka situationen för dem som tidigare på grund av ringa företagarinkomst har tolkats utföra eget arbete. I fortsättningen [...]

2015-12-31T08:24:19+02:0031.12.2015|

Medlemsavgiften 2016

Finansinspektionen fastställde SYT:s proposition om medlemsavgift, enligt vilken medlemsavgiften skulle förbli oförändrad. Medlemsavgiften är 2,65 % för 5 800 euro överskridande del. Vid minimiarbetsinkomsten 12 420 €/år är medlemsavgiften 14,62 €/månad. Sänkt medlemsavgift för nästa år är 5 €/månad. Meddelar du oss din försäkringsnivå från och med 1.1.2016 görs ingen indexjustering. Faktureringen baserar sig på din [...]

2015-12-08T12:14:59+02:0008.12.2015|

Inkomstdagpenningens belopp sjunker lite år 2016

2016 sjunker beloppet för inkomstdagpenningens grunddel 0,4 % på grund av indexjustering. Även beloppen för inkomstandel och barnförhöjning ändras. Ändringen i inkomstdagpenningens belopp berör också personer som lyfter år 2015 eller tidigare beräknad inkomstdagpenning. Inkomstdagpenningen omfattar grunddel, inkomstandel och eventuell barnförhöjning. Grunddelen motsvarar grunddagpenningen. Grunddelens belopp granskas årligen i enlighet med folkpensionsindexet. Ändringen i grunddelens [...]

2017-04-10T12:35:49+03:0008.12.2015|

Årsarbetsinkomst 12 420 euro fr.o.m. 1.1.2016

Den fastställda årsinkomsten i pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL eller ArPL) bör vara minst 12 420 euro från och med 1.1.2016. Om årsinkomsten är mindre uppfylls inte företagarens arbetsvillkor. Som medlem i kassan kan du själv välja inkomstnivån för arbetslöshetsskyddet. Nivån får högst motsvara den nivå som fastställts som inkomst i pensionsförsäkringen för företagare, lantbruksföretagare eller löntagare. [...]

2015-11-16T09:08:49+02:0016.11.2015|

Regeringen reformerar den sociala tryggheten och utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringen eftersträvar en betydande höjning av sysselsättningsgraden. Enligt regeringsprogrammet reformerar regeringen den sociala tryggheten och utkomstskyddet för arbetslösa på ett sätt som sporrar till att ta emot arbete, förkortar arbetslöshetsperioderna, minskar den strukturella arbetslösheten och sparar offentliga resurser. Enligt bilaga 6 till regeringsprogrammet är målet en besparing på 200 miljoner euro i det inkomstrelaterade utkomstskyddet. [...]

2017-04-10T12:35:50+03:0014.10.2015|

Beskattning av dagpenning

De förmåner som SYT-kassan betalar utgör skattepliktig inkomst. Skatteförvaltningens rekommendation är att du skaffar ett ändringsskattekort för förmåner för ansökan om dagpenning för bästa möjliga motsvarighet mellan förskottsinnehållningen och din slutliga skatt och för att du ska undvika efterskatt. Ändringsskattekortets innehållningsprocent kan vi tillämpa som sådana, men de procent som anges på löneskattekort eller som [...]

2015-07-10T10:11:29+03:0010.07.2015|

Suutariesteri är flerbranschföretagare

Från sömmerska till skomakare Det räcker inte att man knackar klacksulor på damskor. Allt oftare är man numera flerbranschföretagare. Så också Maarit Lievejärvi i Nådendal – hennes butik Suutariesteri är också skoaffär, låssmed och servicepunkt för en tvättinrättning. Och mycket annat också. Ca 40 procent av jobben är traditionella skomakararbeten – man reparerar vinterskor eller [...]

2015-07-08T08:33:59+03:0008.07.2015|

Är din FöPL/LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön under 12 326 euro per år?Ansök om sänkt medlemskapsavgift

Är din årsarbetsinkomst som ligger till grund för din pensionsförsäkring efter tidpunkten 1.1.2015 under miniminivån som i lagen om arbetslöshetsskydd för arbetslösa krävs för att företagsverksamhetens omfattning ska kunna tolkas som väsentlig, eller om din pensionsförsäkring helt har avslutats, kan du ansöka om sänkt medlemsavgift hos kassan. Den sänkta medelsavgiften är 5 € per månad [...]

2015-07-08T08:20:11+03:0008.07.2015|

2016 är arbetsinkomsten 12 420 euro per år

I enlighet med ändringen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa steg beloppet i pensionsförsäkring (företagares FöPL-årsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsinkomst eller ArPL-inkomst för delägare i företaget/företagarens familjemedlemmar) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 326 euro till 12 420 euro fr.o.m. början av 2016. I praktiken betyder det här att ifall FöPL- eller LFöPL-årsinkomsten eller ArPL-lönen [...]

2016-04-12T09:13:02+03:0008.07.2015|