Arbetslöshetsskydd för företagare sedan 1995

Företagarkassan är avsedd för företagare, lantbruksföretagare, företagares makar, delägare i företaget samt yrkesutövare, oavsett bransch och företagsform. Företagarkassan har f.n. över 30 000 medlemmar.

Varför Företagarkassan?
Bli medlem

kuva4

Gå till nyheterna

mielenrauhaajaturvaaFöretagarens vardag

Arbetslöshetskassan medlemskap är en naturlig lösning   

Läs mer
 

Email *

Företagsnamn eller FO-nummer

Namn (pakollinen)

Adress