SYT-kassan 2017-04-10T12:35:45+00:00

Arbetslöshetsskydd för företagare sedan 1995

SYT-kassan är avsedd för företagare, lantbruksföretagare, företagares makar, delägare i företaget samt yrkesutövare, oavsett bransch och företagsform. SYT-kassan har f.n. över 25 000 medlemmar.

Varför SYT?
Bli medlem

kuva4

Från och med 1.5.2017 omfattas personer som är sysselsatta via faktureringsandelslag av FöPL och företagares arbetslöshetsskydd

April 28th, 2017|0 Comments

S.k. lättföretagare som är sysselsatta via faktureringsandelslag kan från och med 1.5.2017 också försäkra sig [...]

Kallelse till kassamöte 19.5.2017 kl. 10

April 20th, 2017|0 Comments

FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA I FINLAND               FÖREDRAGNINGSLISTA KASSAMÖTE Tid:                Fredag 19.5.2017 kl. 10 Ort:                Lappeenranta Spa, Glasterrassen, [...]

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 564 €/år

March 6th, 2017|0 Comments

Från och med början av 2017 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares [...]

Maximiperioden för betalning av dagpenning förkortas och självrisktiden förlängs

March 6th, 2017|0 Comments

Maximiperioden för inkomstdagpenning förkortas från 500 till 400 dagar. Är arbetshistorians längd under 3 år [...]

Gå till nyheterna

mielenrauhaajaturvaaFöretagarens vardag

Arbetslöshetskassan medlemskap är en naturlig lösning   

Läs mer
 

Email *

Företagsnamn eller FO-nummer

Namn (pakollinen)

Adress