Arbetslöshetsskydd för företagare sedan 1995

SYT-kassan är avsedd för företagare, lantbruksföretagare, företagares makar, delägare i företaget samt yrkesutövare, oavsett bransch och företagsform. SYT-kassan har f.n. över 25 000 medlemmar.

Varför SYT?
Bli medlem

kuva4

Den inkomstrelaterade dagpenningens nivå sänks från och med 1.1.2017

01.12.2016|0 Comments

Riksdagen har godkänt lagändringen enligt vilken folkpensionsindexet fryses och skärs ned med 0,85 procent jämfört […]

Eventuella lagändringar från och med 1.1.2017

21.11.2016|0 Comments

Finlands regering föreslår ändringar i arbetslöshetsskyddet som avses träda i kraft 1.1.2017. En sammanställning av eventuella […]

Arbetsinkomstens miniminivå 2017 är 12 564 €/år – medlemsavgiften förblir oförändrad

21.11.2016|0 Comments

Finansinspektionen har fastställt SYT:s förslag till medlemsavgift enligt vilket medlemsavgiften förblir oförändrad. Nästa år utgör […]

Kallelse till kassamötet 27.5.2016 kl 10

28.04.2016|0 Comments

Kassamöte – Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Tid: Fredagen den 27.5.2016 kl. 10.00 – 11.00

Plats: Hotelli Yöpuu, Yliopistonkatu […]

Gå till nyheterna
Om du vill beräkna storleken på SYT-kassans medlemsavgift eller eventuell dagpenning, kan du använda våra räknare nedan.Räknare
Vanliga frågor och svar.Vanliga frågor

mielenrauhaajaturvaaFöretagarens vardag

Arbetslöshetskassan medlemskap är en naturlig lösning   

Läs mer
 

Email *

Företagsnamn eller FO-nummer

Namn (pakollinen)

Adress