Palkansaajasta yrittäjäksi

Palkansaaja on yleensä jäsenenä palkansaajalle tarkoitetussa työttömyyskassassa. Palkansaajakassan jäsenellä on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lähtien

Päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvän kannattaa liittyä Yrittäjäkassaan heti yritystoiminnan alkamisesta. Näin työssäoloehtosi alkaa kertyä heti ja voit saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa Yrittäjäkassasta jo 15 kuukauden kuluttua, mikäli jäät tuolloin työttömäksi.

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä on yleensä niin sanottu jälkisuojaoikeus. Tämä tarkoittaa oikeutta saada päivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatulon perusteella, jos yritystoiminta lopetetaan jälkisuoja-ajan kuluessa. Jälkisuoja alkaa kulua yritystoiminnan alkamispäivästä lukien. Jälkisuoja-aika yrittäjäksi siirtyvällä on yleensä 18 kuukautta, mutta kuitenkin korkeintaan siihen saakka kunnes yrittäjän työssäoloehto Yrittäjäkassan jäsenyysaikana on täyttynyt. Oikeus palkansaajaperusteiseen päivärahaan päättyy yrittäjän työssäoloehdon täytyttyä.

Jos jäsen jää työttömäksi jälkisuojan aikana pyytää Yrittäjäkassa edellisestä työttömyyskassasta jäsenyystiedot ja maksaa päivärahaa, mikäli henkilöllä on oikeus siihen. Jos yrittäjä siirtyy takaisin palkkatyöhön, hänen kannattaa siirtyä palkansaajakassaan.

Katkoton työttömyysturva

Jos siirryt palkansaajakassasta Yrittäjäkassaan kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä, ansioturvaasi ei tule kat­kosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Sinun ei kannata yrittäjänä jäädä palkansaajakassan jäseneksi, sillä se ei kerrytä sinulle yrittäjän päivärahaoikeutta ja lisäk­si jo ansaittu palkansaajan päivärahaoikeus päättyy, kun yritystoiminta on kestänyt 18 kuukautta.

Jos et ole ehtinyt liittyä heti, liity nyt, jotta katkos jää mahdollisimman lyhyeksi. Oikeutesi palkkatuloon perustuvaan päivärahaan säilyy enintään 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta ja oikeutesi yrittäjätuloon perustuvaan päivärahaan alkaa toimittuasi yrittäjänä Yrittäjäkassan jäsenaikana vähintään 15 kuukautta.

Jälkisuojaoikeus

Siirtyessäsi palkansaajasta yrittäjäksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha palkansaajana kertyneen työssäoloehdon perusteella, jos yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt ja yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut alle 18 kuukautta. Voit jäädä tämän 18 kuukauden ajaksi palkansaajakassan jäseneksi tai siirtyä yrittäjäkassaan. Huomaathan, että yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassassa.

Jos jäät palkansaajapuolelle jälkisuojan ajaksi, on sinun hankittava 15 kuukauden kassajäsenyys jälkisuoja-ajan jälkeen. Toisin sanoen tällöin olet ilman ansioturvaa 15 kuukautta.

Esimerkki:

Yrittäjä aloitti toiminnan 1.1.2019 ja jäi palkansaajan työttömyyskassaan 18 kuukaudeksi 1.1.2019 – 30.6.2020. Hänellä on ollut jälkisuojaoikeus voimassa 18 kk.

Hän eroaa palkansaajakassasta 30.6.2020 ja liittyy Yrittäjäkassaan 1.7.2020. Hän on ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa 15 kk, kunnes saa päivärahaoikeuden Yrittäjäkassassa 1.10.2021, jolloin 15 kuukauden jäsenyysaika ja työssäoloehto on mahdollisesti kerrytetty.